Công tắc hành trình Honeywell


V5328A1179-E DN65, close-off rating 10kg/cm2, for water
V5328A1187 DN80, close-off rating 10kg/cm2, for water
V5328A1187 DN80, close-off rating 10kg/cm2, for water
V5328A1187-E DN80, close-off rating 10kg/cm2, for water
V5328A2003 DN50, close-off rating 10kg/cm2, for steam
V5328A2003 DN50, close-off rating 10kg/cm2, for steam
V5328A2011 DN65, close-off rating 10kg/cm2, for steam
V5328A2011 DN65, close-off rating 10kg/cm2, for steam
V5328A2011-E DN65, close-off rating 10kg/cm2, for steam
V5328A2029 DN80, close-off rating 10kg/cm2, for steam
V5328A2029 DN80, close-off rating 10kg/cm2, for steam
V5328A2029-E DN80, close-off rating 10kg/cm2, for steam
V5329A1012 3-WAY VALVES PN16 DN15 KVS4
V5329A1012 3-WAY VALVES PN16 DN15 KVS4
V5329A1020 3-WAY VALVES PN16 DN20 KVS6.3
V5329A1020 3-WAY VALVES PN16 DN20 KVS6.3
V5329A1038 3-WAY VALVES PN16 DN25 KVS10
V5329A1038 3-WAY VALVES PN16 DN25 KVS10
V5329A1046 3-WAY VALVES PN16 DN32 KVS16
V5329A1046 3-WAY VALVES PN16 DN32 KVS16
V5329A1053 3way,40,kv25, PN16
V5329A1053 3way,40,kv25, PN16
V5329A1061 3way,50,kv40, PN16
V5329A1061 3way,50,kv40, PN16
V5329A2077 3-WAY VALVES PN16 DN65 KVS63
V5329A2077 3-WAY VALVES PN16 DN65 KVS63
V5329A2085 3-WAY VALVES PN16 DN80 KVS100
V5329A2085 3-WAY VALVES PN16 DN80 KVS100
V5431A1025 3W ROT.VALVE DN015 STRA.INT.TH
V5431A1025 3W ROT.VALVE DN015 STRA.INT.TH
V5431A1033 3W ROT.VALVE DN020 STRA.INT.TH
V5431A1033 3W ROT.VALVE DN020 STRA.INT.TH
V5431A1041 3W ROT.VALVE DN025 STRA.INT.TH
V5431A1041 3W ROT.VALVE DN025 STRA.INT.TH
V5431A1058 3W ROT.VALVE DN032 STRA.INT.TH
V5431A1058 3W ROT.VALVE DN032 STRA.INT.TH
V5431A1066 3W ROT.VALVE DN040 STRA.INT.TH
V5431A1066 3W ROT.VALVE DN040 STRA.INT.TH
V5431F1032 3W ROT.VALVE DN020 STRA.FLANGE
V5431F1032 3W ROT.VALVE DN020 STRA.FLANGE
V5431F1040 3W ROT.VALVE DN025 STRA.FLANGE
V5431F1040 3W ROT.VALVE DN025 STRA.FLANGE
V5431F1057 3W ROT.VALVE DN032 STRA.FLANGE
V5431F1057 3W ROT.VALVE DN032 STRA.FLANGE
V5431F1065 3W ROT.VALVE DN040 STRA.FLANGE
V5431F1065 3W ROT.VALVE DN040 STRA.FLANGE
V5431F1073 3W ROT.VALVE DN050 STRA.FLANGE
V5431F1073 3W ROT.VALVE DN050 STRA.FLANGE
V5431F1081 3W ROT.VALVE DN065 STRA.FLANGE
V5431F1081 3W ROT.VALVE DN065 STRA.FLANGE
V5431F1099 3W ROT.VALVE DN080 STRA.FLANGE
V5431F1099 3W ROT.VALVE DN080 STRA.FLANGE
V5431F1107 3W ROT.VALVE DN100 STRA.FLANGE
V5431F1107 3W ROT.VALVE DN100 STRA.FLANGE
V5431F1115 3W ROT.VALVE DN125 STRA.FLANGE
V5431F1115 3W ROT.VALVE DN125 STRA.FLANGE
V5431F1123 3W.ROT.VALVE DN150 STRA.FLANGE
V5431F1123 3W.ROT.VALVE DN150 STRA.FLANGE
V5433A1015 3-W.COMP.ROT.V. DN20 KVS2,5
V5433A1015 3-W.COMP.ROT.V. DN20 KVS2,5
V5433A1023 3-W.COMP.ROT V. DN20 KVS4,0
V5433A1023 3-W.COMP.ROT V. DN20 KVS4,0
V5433A1031 THREE-WAY ROTARY VALVE
V5433A1031 THREE-WAY ROTARY VALVE
V5433A1049 THREE-WAY ROTARY VALVE
V5433A1049 THREE-WAY ROTARY VALVE
V5433A1056 THREE-WAY ROTARY VALVE
V5433A1056 THREE-WAY ROTARY VALVE
V5433A1064 THREE-WAY ROTARY VALVE
V5433A1064 THREE-WAY ROTARY VALVE
V5433A1072 3-W.COMP. ROT.V. DN50 KVS40
V5433A1072 3-W.COMP. ROT.V. DN50 KVS40
V5822A1030 2way,15,kv0.63
V5822A1030 2way,15,kv0.63
V5822A1055 2way;15;kv1.6
V5822A1055 2way;15;kv1.6
V5822A1071 2way;20;kv4
V5822A1071 2way;20;kv4
V5823A2151 3way,20,kv2.5
V5823A2151 3way,20,kv2.5
V5823A2169 3way,20,kv4
V5823A2169 3way,20,kv4
V4043A1580B 3/4''BSPT/220v,60Hz,2-way
V4043A1580B 3/4''BSPT/220v,60Hz,2-way
V4043A1671B 3/4"BSPT/220v,50Hz,2-way
V4043A1671B 3/4"BSPT/220v,50Hz,2-way
V4043A1720B 3/4"BSPP/220v,50Hz,2-way
V4043A1720B 3/4"BSPP/220v,50Hz,2-way
V4043C1222B 1/2"flare/220v,50Hz,2-way
V4043C1222B 1/2"flare/220v,50Hz,2-way
V4043C1347B 1/2"BSPT/220v,50Hz,2-way
V4043C1347B 1/2"BSPT/220v,50Hz,2-way
V4043C1354B 1/2"flare/220v,50Hz,2-way
V4043C1354B 1/2"flare/220v,50Hz,2-way
V4043C1362B 3/4"BSPP/220v,50Hz,2-way
V4043C1362B 3/4"BSPP/220v,50Hz,2-way
V4043C1370B 1/2"BSPP/220v,50Hz,2-way
V4043C1370B 1/2"BSPP/220v,50Hz,2-way
V4044A1571B 3/4"BSPT/220v,60Hz,3-way
V4044A1571B 3/4"BSPT/220v,60Hz,3-way
V4044A1704B 3/4''BSPT/220v,50Hz,3-way
V4044A1704B 3/4''BSPT/220v,50Hz,3-way
V4044A1742B 1/2"BSPP/220v,50Hz,3-way
V4044A1742B 1/2"BSPP/220v,50Hz,3-way
V4044C1668B 1/2"BSPT/220v,50Hz,3-way
V4044C1668B 1/2"BSPT/220v,50Hz,3-way
V4044C1734B 3/4"BSPP/220v,50Hz,3-way
V4044C1734B 3/4"BSPP/220v,50Hz,3-way
V4044C1817B 1/2"flare/220v,50Hz,3-way
V4044C1817B 1/2"flare/220v,50Hz,3-way
VC4013AA1000T 1/2''sweat/240v/Cable,2-way
VC4013AA1000T 1/2''sweat/240v/Cable,2-way
VC4013AF1000T 1/2"BSPPINT/240v/Cable,2-way
VC4013AF1000T 1/2"BSPPINT/240v/Cable,2-way
VC4013AJ1000T 3/4''BSPPINT/240v/Cable,2-way
VC4013AJ1000T 3/4''BSPPINT/240v/Cable,2-way
VC4013AJC1000T 3/4"BSPP/200-240v/Cable,2 way,ON/OFF
VC4013AJC1000T 3/4"BSPP/200-240v/Cable,2 way,ON/OFF
VC4013AK1000T 3/4"BSPT/200-240v/Cable,2 way,ON/OFF
VC4013AK1000T 3/4"BSPT/200-240v/Cable,2 way,ON/OFF
VC4013AL1000T 3/4''NPT/ 240v/Cable,2-way
VC4013AL1000T 3/4''NPT/ 240v/Cable,2-way
VC4013AM1000T 3/4''sweat/240v/Cable,2-way
VC4013AM1000T 3/4''sweat/240v/Cable,2-way
VC4013AP1000T 1"BSPP int/240v/Cable,2-way
VC4013AP1000T 1"BSPP int/240v/Cable,2-way
VC4013ME6000T 1/2'',BSPP,/240v/Cable,3-way
VC4013ME6000T 1/2'',BSPP,/240v/Cable,3-way
VC4013MH6000T 3/4"BSPP/200-240v/Cable,3 way,ON/OFF
VC4013MH6000T 3/4"BSPP/200-240v/Cable,3 way,ON/OFF
VC4013MJ6000T 3/4''BSPT/240v/Cable,3-way
VC4013MJ6000T 3/4''BSPT/240v/Cable,3-way
VC4013ML6000T 3/4''sweat/240v/Cable,3-way
VC4013ML6000T 3/4''sweat/240v/Cable,3-way
VC4013MP6000T 1"BSPP/200-240v/Cable,3 Way,ON/OFF
VC4013MP6000T 1"BSPP/200-240v/Cable,3 Way,ON/OFF
VC6013AF1000T 1/2'',BSPP,/240v/Cable,2-way
VC6013AF1000T 1/2'',BSPP,/240v/Cable,2-way
VC6013AJ1000T 3/4"BSPP/200-240v/Cable,2 way,ON/OFF
VC6013AJ1000T 3/4"BSPP/200-240v/Cable,2 way,ON/OFF
VC6013AJC1000T 3/4",BSPP/240v/Cable,2-way
VC6013AJC1000T 3/4",BSPP/240v/Cable,2-way
VC6013AK1000T 3/4"BSPT/200-240v/Cable,2 way,ON/OFF
VC6013AK1000T 3/4"BSPT/200-240v/Cable,2 way,ON/OFF
VC6013AL1000T 3/4''NPT/ 240v/Cable,2-way
VC6013AL1000T 3/4''NPT/ 240v/Cable,2-way
VC6013AP1000T 1",BSPP/240v/Cable,2-way
VC6013AP1000T 1",BSPP/240v/Cable,2-way
VC6013APC1000T 1"BSPP/200-240v/Cable,2 Way,ON/OFF
VC6013APC1000T 1"BSPP/200-240v/Cable,2 Way,ON/OFF
VC6013MC6000T 1/2'',Flare/240v/50-60Hz/Cable, 3-way
VC6013MC6000T 1/2'',Flare/240v/50-60Hz/Cable, 3-way
VC6013ME6000T 1/2"BSPP/200-240v/Cable,3 Way,ON/OFF
VC6013ME6000T 1/2"BSPP/200-240v/Cable,3 Way,ON/OFF
VC6013MH6000T 3/4"BSPP/200-240v/Cable,3 Way,ON/OFF
VC6013MH6000T 3/4"BSPP/200-240v/Cable,3 Way,ON/OFF
VC6013MJ6000T 3/4'',BSPT/240v/50-60Hz/Cable, 3-way
VC6013MJ6000T 3/4'',BSPT/240v/50-60Hz/Cable, 3-way
VC6013MJC6000T 3/4"BSPT/200-240v/Cable,3 Way,ON/OFF
VC6013MJC6000T 3/4"BSPT/200-240v/Cable,3 Way,ON/OFF
VC6013ML6000T 3/4"Sweat/200-240v/Cable,3 Way,ON/OFF
VC6013ML6000T 3/4"Sweat/200-240v/Cable,3 Way,ON/OFF
VC6013MP6000T 1"BSPP/200-240v/Cable,3 Way,ON/OFF
VC6013MP6000T 1"BSPP/200-240v/Cable,3 Way,ON/OFF
ML6420A3007-E valve actuator, floating
ML6420A3007-E valve actuator, floating
ML7420A6033-E valve actuator for V5011N series
ML7420A6033-E valve actuator for V5011N series
ML7421A1032-E valve actuator/2(0)-10vdc,
ML7421A1032-E valve actuator/2(0)-10vdc,
ML7421B1023-E valve actuator 2(0)-10vdc
ML7421B1023-E valve actuator 2(0)-10vdc
ML7425A3013-E spring return valve actuator
ML7425A3013-E spring return valve actuator
V4ABFW16-050-012 DN50, wafer type, on/off
V4ABFW16-050-012 DN50, wafer type, on/off
V4ABFW16-065-012 DN65, wafer type, on/off
V4ABFW16-065-012 DN65, wafer type, on/off
V4ABFW16-080-012 DN80, wafer type, on/off
V4ABFW16-080-012 DN80, wafer type, on/off
V4ABFW16-100-012 DN100, wafer type, on/off
V4ABFW16-100-012 DN100, wafer type, on/off
V4ABFW16-125-012 DN125, wafer type, on/off
V4ABFW16-125-012 DN125, wafer type, on/off
V4ABFW16-150-012 DN150, wafer type, on/off
V4ABFW16-150-012 DN150, wafer type, on/off
V4ABFW16-200-012 DN200, wafer type, on/off
V4ABFW16-200-012 DN200, wafer type, on/off
V4ABFW16-250-012 DN250, wafer type, on/off
V4ABFW16-250-012 DN250, wafer type, on/off
V4ABFW16-300-012 DN300, wafer type, on/off
V4ABFW16-300-012 DN300, wafer type, on/off
V4ABFW16-350-012 DN350, wafer type, on/off
V4ABFW16-350-012 DN350, wafer type, on/off
V4ABFW16-400-012 DN400, wafer type, on/off
V4ABFW16-400-012 DN400, wafer type, on/off
V4ABFW16-450-012 DN450, wafer type, on/off
V4ABFW16-450-012 DN450, wafer type, on/off
V4ABFW16-500-012 DN500, wafer type, on/off
V4ABFW16-500-012 DN500, wafer type, on/off
V4ABFW16-600-012 DN600, wafer type, on/off
V4ABFW16-600-012 DN600, wafer type, on/off
V4ABFW16-050-112 DN50, wafer type, modulating
V4ABFW16-050-112 DN50, wafer type, modulating
V4ABFW16-065-112 DN65, wafer type, modulating
V4ABFW16-065-112 DN65, wafer type, modulating
V4ABFW16-080-112 DN80, wafer type, modulating
V4ABFW16-080-112 DN80, wafer type, modulating
V4ABFW16-100-112 DN100, wafer type, modulating
V4ABFW16-100-112 DN100, wafer type, modulating
V4ABFW16-125-112 DN125, wafer type, modulating
V4ABFW16-125-112 DN125, wafer type, modulating
V4ABFW16-150-112 DN150, wafer type, modulating
V4ABFW16-150-112 DN150, wafer type, modulating
V4ABFW16-200-112 DN200, wafer type, modulating
V4ABFW16-200-112 DN200, wafer type, modulating
V4ABFW16-250-112 DN250, wafer type, modulating
V4ABFW16-250-112 DN250, wafer type, modulating
V4ABFW16-300-112 DN300, wafer type, modulating
V4ABFW16-300-112 DN300, wafer type, modulating
V4ABFW16-350-112 DN350, wafer type, modulating
V4ABFW16-350-112 DN350, wafer type, modulating
V4ABFW16-400-112 DN400, wafer type, modulating
V4ABFW16-400-112 DN400, wafer type, modulating
V4ABFW16-450-112 DN450, wafer type, modulating
V4ABFW16-450-112 DN450, wafer type, modulating
V4ABFW16-500-112 DN500, wafer type, modulating
V4ABFW16-500-112 DN500, wafer type, modulating
V4ABFW16-600-112 DN600, wafer type, modulating
V4ABFW16-600-112 DN600, wafer type, modulating
V4BFW16-050 DN50,
Wafer connection
V4BFW16-050 DN50,
Wafer connection
V4BFW16-065 DN65,
Wafer connection
V4BFW16-065 DN65,
Wafer connection
V4BFW16-080 DN80,
Wafer connection
V4BFW16-080 DN80,
Wafer connection
V4BFW16-100 DN100,
Wafer connection
V4BFW16-100 DN100,
Wafer connection
V4BFW16-125 DN125,
Wafer connection
V4BFW16-125 DN125,
Wafer connection
V4BFW16-150 DN150,
Wafer connection
V4BFW16-150 DN150,
Wafer connection
V4BFW16-200 DN200,
Wafer connection
V4BFW16-200 DN200,
Wafer connection
V4BFW16-250 DN250,
Wafer connection
V4BFW16-250 DN250,
Wafer connection
V4BFW16-300 DN300,
Wafer connection
V4BFW16-300 DN300,
Wafer connection
V4BFW16-350 DN350,
Wafer connection
V4BFW16-350 DN350,
Wafer connection
V4BFW16-400 DN400,
Wafer connection
V4BFW16-400 DN400,
Wafer connection
V4BFW16-450 DN450,
Wafer connection
V4BFW16-450 DN450,
Wafer connection
V4BFW16-500 DN500,
Wafer connection
V4BFW16-500 DN500,
Wafer connection
V4BFW16-600 DN600,
Wafer connection
V4BFW16-600 DN600,
Wafer connection
OM-1 On-Off, 35Nm, 220V 50/60Hz
OM-1 On-Off, 35Nm, 220V 50/60Hz
OM-2 On-Off, 90Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-2 On-Off, 90Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-3 On-Off, 150Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-3 On-Off, 150Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-4 On-Off, 400Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-4 On-Off, 400Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-7 On-Off, 1000Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-7 On-Off, 1000Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-8 On-Off, 1500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-8 On-Off, 1500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-9 On-Off, 2000Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-9 On-Off, 2000Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-10 On-Off, 2500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-10 On-Off, 2500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-12 On-Off, 3500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-12 On-Off, 3500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P1 Modulating, 35Nm, 220V 50/60Hz
OM-P1 Modulating, 35Nm, 220V 50/60Hz
OM-P2 Modulating, 90Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P2 Modulating, 90Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P3 Modulating, 150Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P3 Modulating, 150Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P4 Modulating, 400Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P4 Modulating, 400Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P7 Modulating, 1000Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P7 Modulating, 1000Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P8 Modulating, 1500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P8 Modulating, 1500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P9 Modulating, 2000Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P9 Modulating, 2000Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P10 Modulating, 2500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P10 Modulating, 2500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P12 Modulating, 3500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
OM-P12 Modulating, 3500Nm, 220V 50/60Hz, Hand-Wheel
V5CF500BL101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL103 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL103 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL105 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL105 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL107 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL107 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL109 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL109 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL111 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL111 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL115 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL115 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL117 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL117 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL119 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL119 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL121 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL121 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL123 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL123 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL125 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL125 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL127 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL127 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL129 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL129 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL131 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL131 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL133 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL133 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL135 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BL135 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BM155 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BM155 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BM157 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BM157 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BM159 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BM159 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BM161 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BM161 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BM163 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BM163 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BM165 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BM165 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BH163 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BH163 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BH165 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BH165 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BH167 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BH167 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS157 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS157 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS159 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS159 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS161 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS161 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS163 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS163 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS165 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS165 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS167 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS167 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS169 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS169 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS171 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS171 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS173 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS173 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS175 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS175 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS177 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS177 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS179 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS179 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS181 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS181 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS183 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS183 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS185 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS185 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS187 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS187 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS189 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS189 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS191 Constant Flow Balancing Valve
V5CF500BS191 Constant Flow Balancing Valve
VM241A1002 BASIC-MES MEASURING COMPUTER
VM241A1002 BASIC-MES MEASURING COMPUTER
V5CF300BL069 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL069 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL071 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL071 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL073 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL073 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL075 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL075 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL077 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL077 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL079 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL079 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL081 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL081 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL083 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL083 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL085 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL085 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL087 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BL087 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BM107 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BM107 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BM109 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BM109 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BM111 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BM111 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BM113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BM113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BM115 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BM115 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BM117 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BM117 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BH113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BH113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BH115 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BH115 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BH117 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BH117 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BH119 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BH119 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS119 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS119 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS121 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS121 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS123 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS123 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS125 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS125 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS127 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS127 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS129 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS129 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS131 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS131 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS133 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS133 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS135 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS135 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS137 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS137 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS139 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS139 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS141 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS141 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS143 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS143 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS145 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS145 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS147 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS147 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS149 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS149 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS151 Constant Flow Balancing Valve
V5CF300BS151 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL081 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL081 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL083 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL083 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL085 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL085 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL087 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL087 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL089 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL089 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL091 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL091 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL093 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL093 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL095 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL095 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL099 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL099 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BL101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BM121 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BM121 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BM123 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BM123 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BM125 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BM125 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BM127 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BM127 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BM129 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BM129 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BM131 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BM131 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BH129 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BH129 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BH131 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BH131 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BH133 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BH133 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS131 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS131 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS133 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS133 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS135 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS135 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS137 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS137 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS139 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS139 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS141 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS141 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS143 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS143 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS145 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS145 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS147 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS147 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS149 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS149 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS151 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS151 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS153 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS153 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS155 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS155 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS157 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS157 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS159 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS159 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS161 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS161 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS163 Constant Flow Balancing Valve
V5CF350BS163 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL085 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL085 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL087 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL087 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL089 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL089 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL091 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL091 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL093 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL093 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL095 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL095 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL099 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL099 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL103 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL103 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL105 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL105 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL107 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL107 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL109 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL109 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL111 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL111 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BL113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BM133 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BM133 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BM135 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BM135 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BM137 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BM137 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BM139 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BM139 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BM141 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BM141 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BM143 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BM143 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BH141 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BH141 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BH143 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BH143 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BH145 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BH145 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BH147 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BH147 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS141 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS141 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS143 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS143 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS145 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS145 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS147 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS147 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS149 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS149 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS151 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS151 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS153 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS153 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS155 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS155 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS157 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS157 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS159 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS159 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS161 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS161 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS163 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS163 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS165 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS165 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS167 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS167 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS169 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS169 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS171 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS171 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS173 Constant Flow Balancing Valve
V5CF400BS173 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL095 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL095 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL099 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL099 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL103 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL103 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL105 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL105 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL107 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL107 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL109 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL109 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL111 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL111 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL115 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL115 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL117 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL117 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL119 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL119 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL121 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL121 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL123 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL123 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL125 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BL125 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BM145 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BM145 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BM147 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BM147 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BM149 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BM149 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BM151 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BM151 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BM153 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BM153 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BM155 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BM155 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BH153 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BH153 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BH155 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BH155 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BH157 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BH157 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS149 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS149 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS151 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS151 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS153 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS153 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS155 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS155 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS157 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS157 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS159 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS159 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS161 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS161 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS163 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS163 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS165 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS165 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS167 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS167 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS169 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS169 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS171 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS171 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS173 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS173 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS175 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS175 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS177 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS177 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS179 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS179 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS181 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS181 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS183 Constant Flow Balancing Valve
V5CF450BS183 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL023 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL023 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL025 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL025 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL027 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL027 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL029 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL029 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL031 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL031 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL033 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL033 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL035 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL035 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL037 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL037 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL039 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL039 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL041 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL041 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL043 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL043 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL045 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL045 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL047 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL047 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL049 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL049 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL051 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL051 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL053 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BL053 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BM049 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BM049 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BM051 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BM051 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BM053 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BM053 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BH051 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BH051 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BH053 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BH053 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS063 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS063 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS065 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS065 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS067 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS067 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS069 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS069 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS071 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS071 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS073 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS073 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS075 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS075 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS077 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS077 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS079 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS079 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS081 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS081 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS083 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS083 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS085 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS085 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS087 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS087 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS089 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS089 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS091 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS091 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS093 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS093 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS095 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS095 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF150BS097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL045 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL045 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL047 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL047 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL049 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL049 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL051 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL051 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL053 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL053 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL055 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL055 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL057 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL057 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL059 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL059 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL061 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL061 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL063 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL063 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL065 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL065 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL067 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BL067 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BM069 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BM069 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BM071 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BM071 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BM073 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BM073 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BM075 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BM075 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BM077 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BM077 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BM079 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BM079 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BH075 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BH075 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BH077 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BH077 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BH079 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BH079 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS089 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS089 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS091 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS091 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS093 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS093 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS095 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS095 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS099 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS099 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS103 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS103 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS105 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS105 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS107 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS107 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS109 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS109 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS111 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS111 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS115 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS115 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS117 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS117 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS119 Constant Flow Balancing Valve
V5CF200BS119 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL059 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL059 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL061 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL061 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL063 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL063 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL065 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL065 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL067 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL067 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL069 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL069 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL071 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL071 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL073 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL073 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL075 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL075 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL077 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BL077 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BM091 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BM091 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BM093 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BM093 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BM095 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BM095 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BM097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BM097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BM099 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BM099 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BM101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BM101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BH097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BH097 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BH099 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BH099 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BH101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BH101 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS107 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS107 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS109 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS109 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS111 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS111 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS113 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS115 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS115 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS117 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS117 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS119 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS119 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS121 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS121 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS123 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS123 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS125 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS125 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS127 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS127 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS129 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS129 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS131 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS131 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS133 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS133 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS135 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS135 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS137 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS137 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS139 Constant Flow Balancing Valve
V5CF250BS139 Constant Flow Balancing Valve
CN7505A2001 5Nm,24V,Non-Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with feedback
CN7505A2001 5Nm,24V,Non-Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with feedback
CN7510A2001 10Nm,24V,Non-Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with feedback
CN7510A2001 10Nm,24V,Non-Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with feedback
CN7220A2007 20Nm,24V,Non-Spring Return,Modulating control Damper Actuator
CN7220A2007 20Nm,24V,Non-Spring Return,Modulating control Damper Actuator
CN4620A1001 20Nm,230V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
CN4620A1001 20Nm,230V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
CN6110A1003 10Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
CN6110A1003 10Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
CN6120A1002 20Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
CN6120A1002 20Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
CN7234A2008 34Nm,24V,Non-Spring Return,Modulating control Damper Actuator
CN7234A2008 34Nm,24V,Non-Spring Return,Modulating control Damper Actuator
CN6105A1011 5Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
CN6105A1011 5Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
SW2 2 Ext. Aux Switches Package for N20/ N34
SW2 2 Ext. Aux Switches Package for N20/ N34
CN6110A1201 10Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator,with Aux.Switch
CN6110A1201 10Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator,with Aux.Switch
CN7510A2209 10Nm,24V,Non-Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with Aux.Switch
CN7510A2209 10Nm,24V,Non-Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with Aux.Switch
CN6134A1003 34Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
CN6134A1003 34Nm,24V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
CN4634A1001 34Nm,230V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
CN4634A1001 34Nm,230V,Non-Spring Return,On/Off&Floating control Damper Actuator
SSW2 2 Ext. Aux Switches Package for N05/ N10
SSW2 2 Ext. Aux Switches Package for N05/ N10
ML4115B1008 3.4Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
ML4115B1008 3.4Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
ML4115C1007 3.4Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
ML4115C1007 3.4Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
ML4115D1006 3.4Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
ML4115D1006 3.4Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
ML4125C1006 11.3Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,CCW
ML4125C1006 11.3Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,CCW
ML4125D1005 11.3Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,CW
ML4125D1005 11.3Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,CW
ML4202F1000 2.3Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
ML4202F1000 2.3Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
ML4302F1008 2.3Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
ML4302F1008 2.3Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
ML4802F1007 2.3Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
ML4802F1007 2.3Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
ML6174B2019 8Nm,24V,Non-Spring Return,Floating,SPDT Actuator
ML6174B2019 8Nm,24V,Non-Spring Return,Floating,SPDT Actuator
ML6174E2008 8Nm,24V,Non-Spring Return,Floating,SPDT Actuator,Standard with European ratings
ML6174E2008 8Nm,24V,Non-Spring Return,Floating,SPDT Actuator,Standard with European ratings
ML7161A2008 4Nm,24V,Non-Spring Return Actuator, Includes output for feedback potentiometer
ML7161A2008 4Nm,24V,Non-Spring Return Actuator, Includes output for feedback potentiometer
ML7174A2001 8Nm,24V,Non-Spring Return Actuator , Includes output for feedback potentiometer
ML7174A2001 8Nm,24V,Non-Spring Return Actuator , Includes output for feedback potentiometer
ML8135A1003 4.5Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,CCW
ML8135A1003 4.5Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,CCW
ML8135B1002 4.5Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,CW
ML8135B1002 4.5Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,CW
ML8302F1004 2.3Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
ML8302F1004 2.3Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
MS4105A1002 5Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator
MS4105A1002 5Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator
MS4110A1002 10Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator
MS4110A1002 10Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator
MS4110A1200 10Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch
MS4110A1200 10Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch
MS4120A1001 20Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator
MS4120A1001 20Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator
MS4120A1209 20Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch
MS4120A1209 20Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch
MS4120F1204 20Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch,Fire&Smoke
MS4120F1204 20Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch,Fire&Smoke
MS4209F1007 9Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
MS4209F1007 9Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
MS4309F1005 9Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
MS4309F1005 9Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
MS4620F1203 20Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch,Fire&Smoke
MS4620F1203 20Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch,Fire&Smoke
MS4809F1012 9Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
MS4809F1012 9Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
MS7510A2008 10Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with feedback
MS7510A2008 10Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with feedback
MS7510A2206 10Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with Aux.Switch and feedback
MS7510A2206 10Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with Aux.Switch and feedback
MS7510H2209 10Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with Aux.Switch and feedback,Adj. Zero/Span
MS7510H2209 10Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with Aux.Switch and feedback,Adj. Zero/Span
MS7520A2205 20Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with Aux.Switch and feedback
MS7520A2205 20Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with Aux.Switch and feedback
MS7520H2208 20Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with Aux.Switch and feedback,Adj. Zero/Span
MS7520H2208 20Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with Aux.Switch and feedback,Adj. Zero/Span
MS8105A1008 5Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator
MS8105A1008 5Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator
MS8110A1008 10Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator
MS8110A1008 10Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator
MS8110A1206 10Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch
MS8110A1206 10Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch
MS8309F1001 9Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
MS8309F1001 9Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CCW
MS4620F1005 20Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke
MS4620F1005 20Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke
MS8120F1200 20Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch,Fire&Smoke
MS8120F1200 20Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch,Fire&Smoke
MS8120F1002 20Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke
MS8120F1002 20Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke
MS4709F1014 9Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
MS4709F1014 9Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
MS8120A1205 20Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch
MS8120A1205 20Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,with Aux.Switch
MS8120A1007 20Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator
MS8120A1007 20Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator
MS4120F1006 20Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke
MS4120F1006 20Nm,120V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke
ML6161B2024 4Nm,24V,Non-Spring Return,Floating,SPDT Actuator
ML6161B2024 4Nm,24V,Non-Spring Return,Floating,SPDT Actuator
ML8202F1006 2.3Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
ML8202F1006 2.3Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
MS8209F1003 9Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
MS8209F1003 9Nm,24V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
MS7505A2008 5Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator, with feedback
MS7505A2008 5Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator, with feedback
MS7520A2007 20Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with feedback
MS7520A2007 20Nm,24V,Spring Return,Floating&Modulating control Damper Actuator,with feedback
ML6161A2009 4Nm,24V,Non-Spring Return,Floating,SPDT Actuator, Includes output for feedback potentiometer
ML6161A2009 4Nm,24V,Non-Spring Return,Floating,SPDT Actuator, Includes output for feedback potentiometer
ML4702F1009 2.3Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
ML4702F1009 2.3Nm,230V,Spring Return,On/Off control Damper Actuator,Fire&Smoke,CW
ML7161E2004 4Nm,24V,Non-Spring Return Actuator,Standard with European ratings
ML7161E2004 4Nm,24V,Non-Spring Return Actuator,Standard with European ratings
ML7174E2007 8Nm,24V,Non-Spring Return Actuator,Standard with European ratings
ML7174E2007 8Nm,24V,Non-Spring Return Actuator,Standard with European ratings
M436A1116 Damper Motor, Spring Return, Two position, 120Vac, SPST, 2.3 Nm
M436A1116 Damper Motor, Spring Return, Two position, 120Vac, SPST, 2.3 Nm
M436A1124 Damper Motor, Spring Return, Two position, 240Vac, SPST, 2.3 Nm
M436A1124 Damper Motor, Spring Return, Two position, 240Vac, SPST, 2.3 Nm
M436A1140 Damper Motor, Spring Return, Two position, 220Vac, SPST, 2.3 Nm
M436A1140 Damper Motor, Spring Return, Two position, 220Vac, SPST, 2.3 Nm
M6184A1015 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 17Nm torque, Fixed Stroke
M6184A1015 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 17Nm torque, Fixed Stroke
M6184D1035 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 17Nm torque, Adjustable Stroke
M6184D1035 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 17Nm torque, Adjustable Stroke
M6194B1011 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 34Nm torque, with one Auxiliary Switch, Fixed Stroke
M6194B1011 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 34Nm torque, with one Auxiliary Switch, Fixed Stroke
M6194D1017 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 34Nm torque, Adjustable Stroke
M6194D1017 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 34Nm torque, Adjustable Stroke
M7294G1009 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 34Nm torque, Fixed Stroke, without Auxiliary Switch
M7294G1009 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 34Nm torque, Fixed Stroke, without Auxiliary Switch
M8185D1006 24V Spring Return Foot Mounted Actuator with 6.8Nm torque
M8185D1006 24V Spring Return Foot Mounted Actuator with 6.8Nm torque
107408 Heat Conductive Compound, 4 ounces
107408 Heat Conductive Compound, 4 ounces
272846 Adaptor plate for thermostat T6380
272846 Adaptor plate for thermostat T6380
112622AA Well Assembly., 4 in. (102 mm) insertion, 1/2 in. (13 mm) diameter, copper
112622AA Well Assembly., 4 in. (102 mm) insertion, 1/2 in. (13 mm) diameter, copper
121371A/U Accessory of T7079; COPPER IMMERSION WELL. 1/2 IN. NPT, 1-1/2 IN. INSULATION, 3 IN. INSERTION WELL. INCLUDES MOUNTING CLAMP.
121371A/U Accessory of T7079; COPPER IMMERSION WELL. 1/2 IN. NPT, 1-1/2 IN. INSULATION, 3 IN. INSERTION WELL. INCLUDES MOUNTING CLAMP.
121371E/U Accessory of T7079; STAINLESS STEEL WELL. STEEL, 1/2 IN NPT, 1-1/2 IN. INSULATION, 3 IN. INSERTION WELL. INCLUDES MOUNTING CLAMP.
121371E/U Accessory of T7079; STAINLESS STEEL WELL. STEEL, 1/2 IN NPT, 1-1/2 IN. INSULATION, 3 IN. INSERTION WELL. INCLUDES MOUNTING CLAMP.
14002913-002 /U .007 in. Red Filter Restriction Assembly; Inlet: 1/4 in., Outlets: 1/4 in. and 1/4 in.; Order in Quantities of 10.
14002913-002 /U .007 in. Red Filter Restriction Assembly; Inlet: 1/4 in., Outlets: 1/4 in. and 1/4 in.; Order in Quantities of 10.
14004406-110 Celsius scale (15-30 C) Satin Chrome Thermostat Cover Kit with Thermometer Display and setpoint display and Honeywell logo for vertical mounting. Open setpoint slot.
14004406-110 Celsius scale (15-30 C) Satin Chrome Thermostat Cover Kit with Thermometer Display and setpoint display and Honeywell logo for vertical mounting. Open setpoint slot.
193987GA Encapsulated platinum sensing element used with the T7075 and T775. 2 5/8 in long, 3/8 in diameter, 6 in. leads.
193987GA Encapsulated platinum sensing element used with the T7075 and T775. 2 5/8 in long, 3/8 in diameter, 6 in. leads.
194950E Sensor & Capsule Assembly
194950E Sensor & Capsule Assembly
34886A Sun Shield for remote bulb controllers,T475, T991B, T678B, T675A
34886A Sun Shield for remote bulb controllers,T475, T991B, T678B, T675A
50001774-001 5 inch Stainless Steel Immersion Well for Use with C7041D2001
50001774-001 5 inch Stainless Steel Immersion Well for Use with C7041D2001
50014156-002 Remote Room Sensor for the ZonePRO
50014156-002 Remote Room Sensor for the ZonePRO
50014157-001 Duct Temperature Sensor for the ZonePRO
50014157-001 Duct Temperature Sensor for the ZonePRO
8550+2517 Flow Sensor and Transmitter
8550+2517 Flow Sensor and Transmitter
99-MMP-FS4-3 114400 Flow Switch 1NPT
99-MMP-FS4-3 114400 Flow Switch 1NPT
99-MMP-FS4-3D 114550 Flow Switch 1 NPT
99-MMP-FS4-3D 114550 Flow Switch 1 NPT
99-MMP-FS4-3F Flow Switch 1NPT
99-MMP-FS4-3F Flow Switch 1NPT
99-MMP-FS4-3J 114610 Flow Switch 1 BSPT
99-MMP-FS4-3J 114610 Flow Switch 1 BSPT
99-MMP-FS4-3S 114641 Flow Switch 1 NPT
99-MMP-FS4-3S 114641 Flow Switch 1 NPT
99-MMP-FS4-3SJ Flow Switch 1BSPT
99-MMP-FS4-3SJ Flow Switch 1BSPT
99-MMP-FS4-3T3-1 Flow Switch 1 NPT
99-MMP-FS4-3T3-1 Flow Switch 1 NPT
AF20 Outdoor Temperature Sensor,– 20 ... + 30 °C
AF20 Outdoor Temperature Sensor,– 20 ... + 30 °C
AP5027-30 Airswitch Product, Style E121, Adjustable Range .05" ± .02" wc to 12.0" wc PR,1/4 in. Compression. Yellow Label
AP5027-30 Airswitch Product, Style E121, Adjustable Range .05" ± .02" wc to 12.0" wc PR,1/4 in. Compression. Yellow Label
AP5027-30/U Airswitch Product, Style E121, Adjustable Range .05" ± .02" wc to 12.0" wc PR.
AP5027-30/U Airswitch Product, Style E121, Adjustable Range .05" ± .02" wc to 12.0" wc PR.
AP5208-30 Airswitch Product, Style E121, Adjustable Range .05" ± .02" wc to 12.0" wc PR,1/4 in. Barbed. Yellow Label
AP5208-30 Airswitch Product, Style E121, Adjustable Range .05" ± .02" wc to 12.0" wc PR,1/4 in. Barbed. Yellow Label
AP5210-30 Airswitch Product, Style E361, Adjustable Range .30" ± .20" wc to 12.0" wc PR with manual limit reset,1/4 in. Compression. Yellow Label
AP5210-30 Airswitch Product, Style E361, Adjustable Range .30" ± .20" wc to 12.0" wc PR with manual limit reset,1/4 in. Compression. Yellow Label
AQS51 Wall Mounted CO2 Air Quality and Temperature Sensor without LCD display
AQS51 Wall Mounted CO2 Air Quality and Temperature Sensor without LCD display
AQS51-KAM Duct Mounted CO2 Air Quality and Temperature Sensor without LCD display
AQS51-KAM Duct Mounted CO2 Air Quality and Temperature Sensor without LCD display
AQS61 Wall Mounted CO2 Air Quality and Temperature Sensor with LCD display
AQS61 Wall Mounted CO2 Air Quality and Temperature Sensor with LCD display
AQS61-KAM Duct Mounted CO2 Air Quality and Temperature Sensor with LCD display
AQS61-KAM Duct Mounted CO2 Air Quality and Temperature Sensor with LCD display
AZG241 LCD DISPLAY 4-STELL. for SN40-280
AZG241 LCD DISPLAY 4-STELL. for SN40-280
C7031D2003 5 inch immerson sensor with well
C7031D2003 5 inch immerson sensor with well
C7031J2009 1097 ohm Electronic Temperature Sensor
C7031J2009 1097 ohm Electronic Temperature Sensor
C7041B2013 20K ohm NTC Temperature Sensor with 12 in. insertion
C7041B2013 20K ohm NTC Temperature Sensor with 12 in. insertion
C7041C2003 20K ohm NTC Temperature Sensor with 18 in. insertion
C7041C2003 20K ohm NTC Temperature Sensor with 18 in. insertion
C7046D1008 1097 ohm Electronic Temperature Sensor with 8 in. insertion
C7046D1008 1097 ohm Electronic Temperature Sensor with 8 in. insertion
C7100C1003 PT3000 Platinum Averaging Discharge Air Sensor
C7100C1003 PT3000 Platinum Averaging Discharge Air Sensor
C7100D1001 12 inch Duct Averaging Temperature Sensor
C7100D1001 12 inch Duct Averaging Temperature Sensor
C7130B1009 Wall mount Room Sensor
C7130B1009 Wall mount Room Sensor
C7400A1004 Enthalpy Sensor for supply duct or return air with a 4-20 mA output sensor
C7400A1004 Enthalpy Sensor for supply duct or return air with a 4-20 mA output sensor
C7600A1002 Duct or Wall mounted Solid State Humidity Sensor, used with W7600 or controller requiring 4-20 mA reverse acting input
C7600A1002 Duct or Wall mounted Solid State Humidity Sensor, used with W7600 or controller requiring 4-20 mA reverse acting input
C7600B2008 Wall mounted Solid State Humidity Sensor,used with any controller capable of processing a 4-20 mA or 2-10 Vdc signal.
C7600B2008 Wall mounted Solid State Humidity Sensor,used with any controller capable of processing a 4-20 mA or 2-10 Vdc signal.
C7600C1008 Duct or Wall mounted Solid State Humidity Sensor, used with H775 or controller requiring 4-20 mA direct acting input
C7600C1008 Duct or Wall mounted Solid State Humidity Sensor, used with H775 or controller requiring 4-20 mA direct acting input
CSP802115002 SMD-12C-33 W/COM
CSP802115002 SMD-12C-33 W/COM
DCM025 PRESSURE SWITCH 0,04-0,25 BAR(DCM025)
DCM025 PRESSURE SWITCH 0,04-0,25 BAR(DCM025)
DCM4025 PRESSURE SWITCH 4-25 MBAR
DCM4025 PRESSURE SWITCH 4-25 MBAR
DCM6 PRESSURE SWITCH 0,5-6 BAR
DCM6 PRESSURE SWITCH 0,5-6 BAR
DCMV10 Pressure Switch 1-10 BAR
DCMV10 Pressure Switch 1-10 BAR
DDCM014 Different Pressure Switch, -0,1-0,4 BAR
DDCM014 Different Pressure Switch, -0,1-0,4 BAR
DDCM1 Different Pressure Switch, 0,2-1,6 BAR
DDCM1 Different Pressure Switch, 0,2-1,6 BAR
DDCM16 Different Pressure Switch,
3-16 BAR
DDCM16 Different Pressure Switch,
3-16 BAR
DDCM1602 Different Pressure Switch, 20-160 MBAR
DDCM1602 Different Pressure Switch, 20-160 MBAR
DDCM252 Different Pressure Switch, 4-25 MBAR
DDCM252 Different Pressure Switch, 4-25 MBAR
DDCM4 Different Pressure Switch, 1-4 BAR
DDCM4 Different Pressure Switch, 1-4 BAR
DDCM6 Different Pressure Switch, 0,5-6 BAR
DDCM6 Different Pressure Switch, 0,5-6 BAR
DDCM6002 Different Pressure Switch, 100-600 MBAR
DDCM6002 Different Pressure Switch, 100-600 MBAR
DDCM662 Different Pressure Switch, 10-60 MBAR
DDCM662 Different Pressure Switch, 10-60 MBAR
DGM1A PR.SWITCH F.GAS 0,2-1,6 BAR
DGM1A PR.SWITCH F.GAS 0,2-1,6 BAR
DGM506 PR.SWITCH F.GAS 15-60MBAR
DGM506 PR.SWITCH F.GAS 15-60MBAR
DGM516 PR.SWITCH F.GAS 40-160 MBAR
DGM516 PR.SWITCH F.GAS 40-160 MBAR
DNS1-201 PRESSURE SWITCH 0,2 - 1,6 BAR
DNS1-201 PRESSURE SWITCH 0,2 - 1,6 BAR
DNS1-351 Pressure Switch 0,2 - 1,6 BAR
DNS1-351 Pressure Switch 0,2 - 1,6 BAR
DNS6-351 Pressure Switch 0,5-6 BAR
DNS6-351 Pressure Switch 0,5-6 BAR
DPS1000 Differential Pressure Switch, 200-1000 PA
DPS1000 Differential Pressure Switch, 200-1000 PA
DPS1000B Differential Pressure Switch, 200-1000PA, 45PCS
DPS1000B Differential Pressure Switch, 200-1000PA, 45PCS
DPS200 Differential Pressure Switch, 40-200 PA
DPS200 Differential Pressure Switch, 40-200 PA
DPS200B Differential Pressure Switch, 40-200PA, 45PCS
DPS200B Differential Pressure Switch, 40-200PA, 45PCS
DPS2500 Differential Pressure Switch, 500-2500 PA
DPS2500 Differential Pressure Switch, 500-2500 PA
DPS2500B Differential Pressure Switch, 500-2500PA, 45PCS
DPS2500B Differential Pressure Switch, 500-2500PA, 45PCS
DPS400 Differential Pressure Switch, 40-400PA
DPS400 Differential Pressure Switch, 40-400PA
DPS400B Differential Pressure Switch, 40-400PA, 45 PCS
DPS400B Differential Pressure Switch, 40-400PA, 45 PCS
DPSK DPS-Duct Kit
DPSK DPS-Duct Kit
DWR06 PRESSURE SWITCH 0,1-0,6 BAR
DWR06 PRESSURE SWITCH 0,1-0,6 BAR
DWR16 PRESSURE SWITCH 3-16 BAR
DWR16 PRESSURE SWITCH 3-16 BAR
DWR25 PRESSURE SWITCH 4-25 BAR
DWR25 PRESSURE SWITCH 4-25 BAR
DWR3 PRESSURE SWITCH 0,2-2,5 BAR
DWR3 PRESSURE SWITCH 0,2-2,5 BAR
DWR3-206 PRESSURE SWITCH 0,2-2,5 BAR
DWR3-206 PRESSURE SWITCH 0,2-2,5 BAR
DWR6 PRESSURE SWITCH 0,5-6 BAR
DWR6 PRESSURE SWITCH 0,5-6 BAR
DWR625 PRESSURE SWITCH 0,5-6 BAR
DWR625 PRESSURE SWITCH 0,5-6 BAR
FFS-10A "CRYCOM" Cable Float Switch for water tank, 5M length Level Regulator
FFS-10A "CRYCOM" Cable Float Switch for water tank, 5M length Level Regulator
FFS-10AU Float Switch for oil tank
FFS-10AU Float Switch for oil tank
FHBN10+ED1 Differential pressure transmitter with terminal connection for liquid, gas (F+ED1) Pressure:0 ... 10 Bar
Max: 25 Bar
FHBN10+ED1 Differential pressure transmitter with terminal connection for liquid, gas (F+ED1) Pressure:0 ... 10 Bar
Max: 25 Bar
FHBN10+ED3 Differential pressure transmitter with plug connection for liquid, gas, 0-10Bar
FHBN10+ED3 Differential pressure transmitter with plug connection for liquid, gas, 0-10Bar
FHBN5+ED3 Different Pressure Transmitter 0-5Bar
FHBN5+ED3 Different Pressure Transmitter 0-5Bar
H205A1012 Basic Enthalpy Controller used with Honeywell legacy systems
H205A1012 Basic Enthalpy Controller used with Honeywell legacy systems
H49A1019 Duct Mounted Humidifier Controller without sail switch,120/240 Vac
H49A1019 Duct Mounted Humidifier Controller without sail switch,120/240 Vac
H49B1017 Duct Mounted Humidifier Controller with sail switch,120/240 Vac
H49B1017 Duct Mounted Humidifier Controller with sail switch,120/240 Vac
H7012A1009 Humidity Room Sensor
H7012A1009 Humidity Room Sensor
H7012B1007 Temp/Humidity Room Sensor, Pt1000
H7012B1007 Temp/Humidity Room Sensor, Pt1000
H7012B1023 Temp/Humidity Room Sensor, NTC20
H7012B1023 Temp/Humidity Room Sensor, NTC20
H7015A1006 Air Duct Humidity 0..10Vcc Sensor
H7015A1006 Air Duct Humidity 0..10Vcc Sensor
H7015B1004 Combined Sensor Temperature PT1000 and Humidity 0..10Vcc
H7015B1004 Combined Sensor Temperature PT1000 and Humidity 0..10Vcc
H7015B1020 Combined Sensor Temperature NTC20K and Humidity 0..10Vcc
H7015B1020 Combined Sensor Temperature NTC20K and Humidity 0..10Vcc
H7018A1003 EARLY-WARNING DEW-POINT SENSOR
H7018A1003 EARLY-WARNING DEW-POINT SENSOR
H7030A1000 Temp/Humidity Room Sensor, Temp,
4-20mA, Humidity, 4-20mA
H7030A1000 Temp/Humidity Room Sensor, Temp,
4-20mA, Humidity, 4-20mA
H7050B1000 Humidity Duct Sensor
H7050B1000 Humidity Duct Sensor
H7050B1018 Temp/Humidity Duct Sensor, Temp, NTC20K, Humidity, voltage
H7050B1018 Temp/Humidity Duct Sensor, Temp, NTC20K, Humidity, voltage
H7050B1026 Temp/Humidity Duct Sensor, Temp, Pt1000, Humidity, voltage
H7050B1026 Temp/Humidity Duct Sensor, Temp, Pt1000, Humidity, voltage
H7050B1034 Temp/Humidity Duct Sensor, Temp, Ni1000, Humidity, voltage
H7050B1034 Temp/Humidity Duct Sensor, Temp, Ni1000, Humidity, voltage
H7050B1091 Temp/Humidity Duct Tranducer, Temp,
Current, 0-50C,
Humidity, Current
H7050B1091 Temp/Humidity Duct Tranducer, Temp,
Current, 0-50C,
Humidity, Current
H7050B1109 Temp/Humidity Duct Tranducer, Temp,
Current, 0-100C, Humidity, Current
H7050B1109 Temp/Humidity Duct Tranducer, Temp,
Current, 0-100C, Humidity, Current
H7050B1117 Temp/Humidity Duct Tranducer, Temp,
Current, -10-60C, Humidity, Current
H7050B1117 Temp/Humidity Duct Tranducer, Temp,
Current, -10-60C, Humidity, Current
H7508A1026 Combined Outside Humidity/Temperature Sensor, PT1000
H7508A1026 Combined Outside Humidity/Temperature Sensor, PT1000
H7508A1042 Combined Outside Humidity/Temperature Sensor, NTC 20KW
H7508A1042 Combined Outside Humidity/Temperature Sensor, NTC 20KW
H7625A1008 Humidity Transmitter, 2% RH accuracy, wall mount, with optional 20K ohm temp output
H7625A1008 Humidity Transmitter, 2% RH accuracy, wall mount, with optional 20K ohm temp output
H7625B1006 Humidity Transmitter, 2% RH accuracy, duct mount, with optional 20K ohm temp output
H7625B1006 Humidity Transmitter, 2% RH accuracy, duct mount, with optional 20K ohm temp output
H7635A1006 Humidity Transmitter, 3% RH accuracy, wall mount, with optional 20K ohm temp output
H7635A1006 Humidity Transmitter, 3% RH accuracy, wall mount, with optional 20K ohm temp output
H7655B1009 Humidity Transmitter, 5% RH accuracy, duct mount, with optional 20K ohm temp output
H7655B1009 Humidity Transmitter, 5% RH accuracy, duct mount, with optional 20K ohm temp output
KSW24 Electronic flow switches for liquid, compact version, 24VAC
KSW24 Electronic flow switches for liquid, compact version, 24VAC
KTF20 Water Temperature Sensor NTC, cable type
KTF20 Water Temperature Sensor NTC, cable type
L4029E1037 Limit Control that breaks on rise with manual reset, fixed 125 F range and 3" insertion
L4029E1037 Limit Control that breaks on rise with manual reset, fixed 125 F range and 3" insertion
L4029E1227 Limit Control that breaks on rise with manual reset, fixed 125 F range and 3" insertion
L4029E1227 Limit Control that breaks on rise with manual reset, fixed 125 F range and 3" insertion
L4064A1503B Fan & Limit Control
L4064A1503B Fan & Limit Control
L4064K1006B Limit Control
L4064K1006B Limit Control
L4064N1165B Fan & Limit Control
L4064N1165B Fan & Limit Control
L480G1044 Freeze Stat, Temperature Controller, SPST, Range 20-60F, 20FT Copper Capillary, 10F Fixed Diff, 225F Max Bulb Temp, 20FT Copper Cap, 250 Max, Manual Reset
L480G1044 Freeze Stat, Temperature Controller, SPST, Range 20-60F, 20FT Copper Capillary, 10F Fixed Diff, 225F Max Bulb Temp, 20FT Copper Cap, 250 Max, Manual Reset
L7033A1165 Electronic Insertion Sensor, 500 ohm
L7033A1165 Electronic Insertion Sensor, 500 ohm
L7087A1046 AIR INSERT SENSOR with 125mm Immersion Depth
L7087A1046 AIR INSERT SENSOR with 125mm Immersion Depth
L7087A1061 AIR INSERT SENSOR with 450mm Immersion Depth
L7087A1061 AIR INSERT SENSOR with 450mm Immersion Depth
LF20 Air Duct Temperature Sensor,
NTC20
LF20 Air Duct Temperature Sensor,
NTC20
LF20-C Air duct sensor with 5 m cable
LF20-C Air duct sensor with 5 m cable
M4185B1017 Spring Return Foot Mounted Actuator with 6.8Nm torque
M4185B1017 Spring Return Foot Mounted Actuator with 6.8Nm torque
M4185B1058 Spring Return Foot Mounted Actuator with 6.8Nm torque
M4185B1058 Spring Return Foot Mounted Actuator with 6.8Nm torque
M847B1014 Two-Position Damper Actuator - 48 oz-in, Spring Return CCW, 240 V/50 Hz
M847B1014 Two-Position Damper Actuator - 48 oz-in, Spring Return CCW, 240 V/50 Hz
M9174C1025 120V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 8.5Nm torque
M9174C1025 120V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 8.5Nm torque
M9182A1011 24V Spring Return Foot Mounted Actuator with 6.8Nm torque
M9182A1011 24V Spring Return Foot Mounted Actuator with 6.8Nm torque
M9184A1019 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 17Nm torque, Course fixe
M9184A1019 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 17Nm torque, Course fixe
M9184A1035 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 17Nm torque, Course fixe
M9184A1035 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 17Nm torque, Course fixe
M9184D1013 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 17Nm torque, Course réglable
M9184D1013 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 17Nm torque, Course réglable
M9184F1000 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 17Nm torque, 2 interrupteurs auxiliaires
M9184F1000 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 17Nm torque, 2 interrupteurs auxiliaires
M9185A1018 24V Spring Return(normally closed) Foot Mounted Actuator with 6.8Nm torque
M9185A1018 24V Spring Return(normally closed) Foot Mounted Actuator with 6.8Nm torque
M9185D1004 TRADELINE, REPLACES M945A1157 & A1024, SPRING- RTN, 60LB-IN ADJ STROKE 90-160 DEG
M9185D1004 TRADELINE, REPLACES M945A1157 & A1024, SPRING- RTN, 60LB-IN ADJ STROKE 90-160 DEG
M9186G1006 24V Spring Return(normally open)
Foot Mounted Actuator with 6.8Nm torque
M9186G1006 24V Spring Return(normally open)
Foot Mounted Actuator with 6.8Nm torque
M9194D1003 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 34Nm torque
M9194D1003 24V Non-Spring Return Foot Mounted Actuator with 34Nm torque
MP953B5003 Pneumatic Valve Actuator
MP953B5003 Pneumatic Valve Actuator
MP953F1119 Valve Actuator, Actuator force: Medium ,Spring Range: 4 psi to 11 psi with positioner (10 psi range)
MP953F1119 Valve Actuator, Actuator force: Medium ,Spring Range: 4 psi to 11 psi with positioner (10 psi range)
P246A1009 Static Pressure Regulator, used with series 60 floating control motor
P246A1009 Static Pressure Regulator, used with series 60 floating control motor
P7620A1004 Pressure Transmitter, 0-6 bar
P7620A1004 Pressure Transmitter, 0-6 bar
P7620A1012 Pressure Transmitter, 0-10 bar
P7620A1012 Pressure Transmitter, 0-10 bar
P7620A1020 Pressure Transmitter, 0-25 bar
P7620A1020 Pressure Transmitter, 0-25 bar
P7620C0010A Different Pressure Transmitters, 0...1 Bar, H-Port< 2 Bar, L-Port< 2 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0010A Different Pressure Transmitters, 0...1 Bar, H-Port< 2 Bar, L-Port< 2 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0010B Different Pressure Transmitters, 0...1 Bar, H-Port< 2 Bar, L-Port< 2 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0010B Different Pressure Transmitters, 0...1 Bar, H-Port< 2 Bar, L-Port< 2 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0012A Different Pressure Transmitters, 0...1 Bar, H-Port< 4 Bar, L-Port< 4 Bar, TC-0< 0.08%, 4-20mA
P7620C0012A Different Pressure Transmitters, 0...1 Bar, H-Port< 4 Bar, L-Port< 4 Bar, TC-0< 0.08%, 4-20mA
P7620C0012B Different Pressure Transmitters, 0...1 Bar, H-Port< 4 Bar, L-Port< 4 Bar, TC-0< 0.08%, 0-10mA
P7620C0012B Different Pressure Transmitters, 0...1 Bar, H-Port< 4 Bar, L-Port< 4 Bar, TC-0< 0.08%, 0-10mA
P7620C0016A Different Pressure Transmitters, 0...1.6 Bar, H-Port< 3.2 Bar, L-Port< 3.2 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0016A Different Pressure Transmitters, 0...1.6 Bar, H-Port< 3.2 Bar, L-Port< 3.2 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0016B Different Pressure Transmitters, 0...1.6 Bar, H-Port< 3.2 Bar, L-Port< 3.2 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0016B Different Pressure Transmitters, 0...1.6 Bar, H-Port< 3.2 Bar, L-Port< 3.2 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0018A Different Pressure Transmitters, 0...1.6 Bar, H-Port< 10 Bar, L-Port< 10 Bar, TC-0< 0.08%, 4-20mA
P7620C0018A Different Pressure Transmitters, 0...1.6 Bar, H-Port< 10 Bar, L-Port< 10 Bar, TC-0< 0.08%, 4-20mA
P7620C0018B Different Pressure Transmitters, 0...1.6 Bar, H-Port< 10 Bar, L-Port< 10 Bar, TC-0< 0.08%, 0-10V
P7620C0018B Different Pressure Transmitters, 0...1.6 Bar, H-Port< 10 Bar, L-Port< 10 Bar, TC-0< 0.08%, 0-10V
P7620C0025A Different Pressure Transmitters, 0...2.5 Bar, H-Port< 5 Bar, L-Port< 5 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0025A Different Pressure Transmitters, 0...2.5 Bar, H-Port< 5 Bar, L-Port< 5 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0025B Different Pressure Transmitters, 0...2.5 Bar, H-Port< 5 Bar, L-Port< 5 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0025B Different Pressure Transmitters, 0...2.5 Bar, H-Port< 5 Bar, L-Port< 5 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0027A Different Pressure Transmitters, 0...2.5 Bar, H-Port< 10 Bar, L-Port< 10 Bar, TC-0< 0.08%, 4-20mA
P7620C0027A Different Pressure Transmitters, 0...2.5 Bar, H-Port< 10 Bar, L-Port< 10 Bar, TC-0< 0.08%, 4-20mA
P7620C0027B Different Pressure Transmitters, 0...2.5 Bar, H-Port< 10 Bar, L-Port< 10 Bar, TC-0< 0.08%, 0-10V
P7620C0027B Different Pressure Transmitters, 0...2.5 Bar, H-Port< 10 Bar, L-Port< 10 Bar, TC-0< 0.08%, 0-10V
P7620C0040A Different Pressure Transmitters, 0...4 Bar, H-Port< 8 Bar, L-Port< 8 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0040A Different Pressure Transmitters, 0...4 Bar, H-Port< 8 Bar, L-Port< 8 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0040B Different Pressure Transmitters, 0...4 Bar, H-Port< 8 Bar, L-Port< 8 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0040B Different Pressure Transmitters, 0...4 Bar, H-Port< 8 Bar, L-Port< 8 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0042A Different Pressure Transmitters, 0...4 Bar, H-Port< 20 Bar, L-Port< 20 Bar, TC-0< 0.08%, 4-20mA
P7620C0042A Different Pressure Transmitters, 0...4 Bar, H-Port< 20 Bar, L-Port< 20 Bar, TC-0< 0.08%, 4-20mA
P7620C0042B Different Pressure Transmitters, 0...4 Bar, H-Port< 20 Bar, L-Port< 20 Bar, TC-0< 0.08%, 0-10V
P7620C0042B Different Pressure Transmitters, 0...4 Bar, H-Port< 20 Bar, L-Port< 20 Bar, TC-0< 0.08%, 0-10V
P7620C0060A Different Pressure Transmitters, 0...6 Bar, H-Port< 12 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0060A Different Pressure Transmitters, 0...6 Bar, H-Port< 12 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0060B Different Pressure Transmitters, 0...6 Bar, H-Port< 12 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0060B Different Pressure Transmitters, 0...6 Bar, H-Port< 12 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0062A Different Pressure Transmitters, 0...6 Bar, H-Port< 20 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.08%, 4-20mA
P7620C0062A Different Pressure Transmitters, 0...6 Bar, H-Port< 20 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.08%, 4-20mA
P7620C0062B Different Pressure Transmitters, 0...6 Bar, H-Port< 20 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.08%, 0-10V
P7620C0062B Different Pressure Transmitters, 0...6 Bar, H-Port< 20 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.08%, 0-10V
P7620C0100A Different Pressure Transmitters, 0...10 Bar, H-Port< 20 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0100A Different Pressure Transmitters, 0...10 Bar, H-Port< 20 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0100B Different Pressure Transmitters, 0...10 Bar, H-Port< 20 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0100B Different Pressure Transmitters, 0...10 Bar, H-Port< 20 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0160A Different Pressure Transmitters, 0...16 Bar, H-Port< 32 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0160A Different Pressure Transmitters, 0...16 Bar, H-Port< 32 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0160B Different Pressure Transmitters, 0...16 Bar, H-Port< 32 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0160B Different Pressure Transmitters, 0...16 Bar, H-Port< 32 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0250A Different Pressure Transmitters, 0...25 Bar, H-Port< 50 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0250A Different Pressure Transmitters, 0...25 Bar, H-Port< 50 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 4-20mA
P7620C0250B Different Pressure Transmitters, 0...25 Bar, H-Port< 50 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C0250B Different Pressure Transmitters, 0...25 Bar, H-Port< 50 Bar, L-Port< 12 Bar, TC-0< 0.04%, 0-10V
P7620C-LCD-A LCD Digital Indicating Meter for 4-20mA P7620C series
P7620C-LCD-A LCD Digital Indicating Meter for 4-20mA P7620C series
P7620C-LCD-B LCD Digital Indicating Meter for 0-10V P7620C series
P7620C-LCD-B LCD Digital Indicating Meter for 0-10V P7620C series
P7640A1000 Differential Pressure Transmitter, 0-1.0, 0-0.5, 0-0.25, or 0-0.1 inches w.c., uni- or bi-directional, panel mount, with display
P7640A1000 Differential Pressure Transmitter, 0-1.0, 0-0.5, 0-0.25, or 0-0.1 inches w.c., uni- or bi-directional, panel mount, with display
P7640A1026 Differential Pressure Transmitter, 0-10, 0-5, 0-2.5, 0-1.0 inches w.c., uni- or bi-directional, panel mount, with display
P7640A1026 Differential Pressure Transmitter, 0-10, 0-5, 0-2.5, 0-1.0 inches w.c., uni- or bi-directional, panel mount, with display
P906A1040 Different Pressure Controller, Water and Steam, Type of control: Electric, Output: 135 Ohm
P906A1040 Different Pressure Controller, Water and Steam, Type of control: Electric, Output: 135 Ohm
P906C2004 Different Pressure Controller, Water and Steam, Type of control: Electric, Output: 4-20mA
P906C2004 Different Pressure Controller, Water and Steam, Type of control: Electric, Output: 4-20mA
PZ171-150/50 Temperature Transmitter, Pt100, with immersion probe (PZ17) Temperature range:0 ... 50 degree Immersion depth: 150 mm max
PZ171-150/50 Temperature Transmitter, Pt100, with immersion probe (PZ17) Temperature range:0 ... 50 degree Immersion depth: 150 mm max
PZ171-250/50 Temperature Transmitter, Pt100, with immersion probe (PZ17) Temperature range:0 ... 50 degree Immersion depth: 250 mm max
PZ171-250/50 Temperature Transmitter, Pt100, with immersion probe (PZ17) Temperature range:0 ... 50 degree Immersion depth: 250 mm max
Q5001A1006 Valve Linkage for Mod III and Mod IV motors with 80 lb stem force
Q5001A1006 Valve Linkage for Mod III and Mod IV motors with 80 lb stem force
Q5001A1014 Valve Linkage for Mod III and Mod IV motors with 160 lb stem force
Q5001A1014 Valve Linkage for Mod III and Mod IV motors with 160 lb stem force
Q5001A1022 Valve Linkage for Mod III and Mod IV motors with 320 lb stem force
Q5001A1022 Valve Linkage for Mod III and Mod IV motors with 320 lb stem force
Q5001D1026 Valve Linkage for Mod III and Mod IV motors with 160 or 320 lb stem force
Q5001D1026 Valve Linkage for Mod III and Mod IV motors with 160 or 320 lb stem force
Q5020A1003 Globe Valve Linkage with 1/2 inch shaft, 3/4 in. stroke
Q5020A1003 Globe Valve Linkage with 1/2 inch shaft, 3/4 in. stroke
Q5020B1001 Globe Valve Linkage with 1 inch shaft, 3/4 in. stroke
Q5020B1001 Globe Valve Linkage with 1 inch shaft, 3/4 in. stroke
Q5020C1009 Globe Valve Linkage with 1 inch shaft, 1-1/2 in. stroke
Q5020C1009 Globe Valve Linkage with 1 inch shaft, 1-1/2 in. stroke
Q605A1070 Damper-Linkage with 1/2 inch shaft- Connects Modutrol motor to water or steam valve
Q605A1070 Damper-Linkage with 1/2 inch shaft- Connects Modutrol motor to water or steam valve
Q607A1050 Auxiliary Switch- Controls auxiliary equipment as a function of motor position.
Q607A1050 Auxiliary Switch- Controls auxiliary equipment as a function of motor position.
Q607A1076 Auxiliary Switch- Controls auxiliary equipment as a function of motor position.
Q607A1076 Auxiliary Switch- Controls auxiliary equipment as a function of motor position.
R185-150 Immersion tube, G1/2, immersion length 150 mm
R185-150 Immersion tube, G1/2, immersion length 150 mm
R185-250 Immersion tube, G1/2, immersion length 250 mm
R185-250 Immersion tube, G1/2, immersion length 250 mm
R43180626-001 DIAPHRAGM FOR MP653B/M953D
R43180626-001 DIAPHRAGM FOR MP653B/M953D
RF20 Room Sensor, NTC20K
RF20 Room Sensor, NTC20K
RP418A1099 240 Vac Surface Mounted Electric / Pneumatic Relay
RP418A1099 240 Vac Surface Mounted Electric / Pneumatic Relay
RP920A1017 Pneumatic Sensor Controller System
RP920A1017 Pneumatic Sensor Controller System
RP970A1008/U Wall, In-Line or panel mounted Pneumatic Capacity Relay
RP970A1008/U Wall, In-Line or panel mounted Pneumatic Capacity Relay
S437A1025 Switch with 1 1/2 in. x 4 in. Sail
S437A1025 Switch with 1 1/2 in. x 4 in. Sail
S6040A1003 Air Flow Switch
S6040A1003 Air Flow Switch
S637A1004 Switch with 1 in. x 3 in. Sail
S637A1004 Switch with 1 in. x 3 in. Sail
S984D1056 Step Controller-Series 90 with 5 Spdt output and 5 min Timing for 160° Rotation
S984D1056 Step Controller-Series 90 with 5 Spdt output and 5 min Timing for 160° Rotation
S984D1064 Step Controller-Series 90 with 5 Spdt output and 13.5 min Timing for 160° Rotation
S984D1064 Step Controller-Series 90 with 5 Spdt output and 13.5 min Timing for 160° Rotation
S984F1088 Step Controller-Series 90 with 10 Spdt output and 5 min Timing for 160° Rotation
S984F1088 Step Controller-Series 90 with 10 Spdt output and 5 min Timing for 160° Rotation
SAF25 SUN COMPENSATOR - SOLAR SENSOR
SAF25 SUN COMPENSATOR - SOLAR SENSOR
SN10-280 PRESS.TRANSM.0-10 BAR, 2-WIRE
SN10-280 PRESS.TRANSM.0-10 BAR, 2-WIRE
SN10-395 Pressure Transmitter 0-10Bar
SN10-395 Pressure Transmitter 0-10Bar
SN25-395 Pressure Transmitter 0-25Bar
SN25-395 Pressure Transmitter 0-25Bar
SN40-280 PRESS.TRANSM.0-40 BAR, 2-WIRE
SN40-280 PRESS.TRANSM.0-40 BAR, 2-WIRE
SN6-395 PRESS.TRANSM.0-6 BAR, 3-WIRE
SN6-395 PRESS.TRANSM.0-6 BAR, 3-WIRE
T6950A1000 Frost Protection Thermostat with capillary, 1.8m, IP54, manual reset
T6950A1000 Frost Protection Thermostat with capillary, 1.8m, IP54, manual reset
T6950A1018 Frost Protection Thermostat with capillary, 3m, IP54, manual reset
T6950A1018 Frost Protection Thermostat with capillary, 3m, IP54, manual reset
T6950A1026 Frost Protection Thermostat with capillary, 6m, IP54, manual reset
T6950A1026 Frost Protection Thermostat with capillary, 6m, IP54, manual reset
T6951A1009 Frost Protection Thermostat with capillary, 1.8m, IP54, automatic reset
T6951A1009 Frost Protection Thermostat with capillary, 1.8m, IP54, automatic reset
T6951A1017 Frost Protection Thermostat with capillary, 3m, IP54, automatic reset
T6951A1017 Frost Protection Thermostat with capillary, 3m, IP54, automatic reset
T6951A1025 Frost Protection Thermostat with capillary, 6m, IP54, automatic reset
T6951A1025 Frost Protection Thermostat with capillary, 6m, IP54, automatic reset
T6960A1008 Frost Protection Thermostat with capillary, 1.8m, IP65, manual reset
T6960A1008 Frost Protection Thermostat with capillary, 1.8m, IP65, manual reset
T6960A1016 Frost Protection Thermostat with capillary, 3m, IP65, manual reset
T6960A1016 Frost Protection Thermostat with capillary, 3m, IP65, manual reset
T6960A1024 Frost Protection Thermostat with capillary, 6m, IP65, manual reset
T6960A1024 Frost Protection Thermostat with capillary, 6m, IP65, manual reset
T6961A1007 Frost Protection Thermostat with capillary, 1.8m, IP65, automatic reset
T6961A1007 Frost Protection Thermostat with capillary, 1.8m, IP65, automatic reset
T6961A1015 Frost Protection Thermostat with capillary, 3m, IP65, automatic reset
T6961A1015 Frost Protection Thermostat with capillary, 3m, IP65, automatic reset
T6961A1023 Frost Protection Thermostat with capillary, 6m, IP65, automatic reset
T6961A1023 Frost Protection Thermostat with capillary, 6m, IP65, automatic reset
T7005A1011 Platinum Space Sensor , 3000 ohm
T7005A1011 Platinum Space Sensor , 3000 ohm
T7006C1008 Platinum Duct Sensor, PT3000
T7006C1008 Platinum Duct Sensor, PT3000
T7008A1042 Platinum Sensor
T7008A1042 Platinum Sensor
T7022A1010 Remote Temperature Sensor, 1420 ohm
T7022A1010 Remote Temperature Sensor, 1420 ohm
T7036A1022 Outdoor Temperature Sensor, Balco
T7036A1022 Outdoor Temperature Sensor, Balco
T7047C1025 1420 ohm Electronic Thermostat Sensor
T7047C1025 1420 ohm Electronic Thermostat Sensor
T7047C1090 Wall Mounted Remote Bulb Enclosure for T775 or T7079 remote sensing bulb.
T7047C1090 Wall Mounted Remote Bulb Enclosure for T775 or T7079 remote sensing bulb.
T7411A1001 Air Duct Temperature sensor, PT1000
135 MM
T7411A1001 Air Duct Temperature sensor, PT1000
135 MM
T7411A1019 Air Duct Temperature sensor, PT1000
300 MM
T7411A1019 Air Duct Temperature sensor, PT1000
300 MM
T7411A1043 Air Duct Temperature sensor, PT100
T7411A1043 Air Duct Temperature sensor, PT100
T7412A1000 Room Temperature Sensor, NTC 20
T7412A1000 Room Temperature Sensor, NTC 20
T7412A1018 Room Temperature Sensor, PT1000
T7412A1018 Room Temperature Sensor, PT1000
T7412A1026 Room Temperature Sensor, BALCO 500
T7412A1026 Room Temperature Sensor, BALCO 500
T7412A1059 Room Temperature Sensor, PT 100
T7412A1059 Room Temperature Sensor, PT 100
T7412B1008 Room Temperature Sensor, NTC 20 + CPA
T7412B1008 Room Temperature Sensor, NTC 20 + CPA
T7412B1016 Room Temperature Sensor, PT1000 + CPA
T7412B1016 Room Temperature Sensor, PT1000 + CPA
T7412B1024 Room Temperature Sensor, BALCO 500 + SPA 15...30℃
T7412B1024 Room Temperature Sensor, BALCO 500 + SPA 15...30℃
T7412B1040 Room Temperature Sensor, PT1000 + SPA 15...30℃
T7412B1040 Room Temperature Sensor, PT1000 + SPA 15...30℃
T7412B1057 Room Temperature Sensor, PT1000 + CPA
T7412B1057 Room Temperature Sensor, PT1000 + CPA
T7412C1006 Room Temperature Sensor, NTC 20 + CPA and
occupied/unoccupied switch
T7412C1006 Room Temperature Sensor, NTC 20 + CPA and
occupied/unoccupied switch
T7412C1030 Room Temperature Sensor, PT1000 + CPA and
occupied/unoccupied switch
T7412C1030 Room Temperature Sensor, PT1000 + CPA and
occupied/unoccupied switch
T7412D1004 Room Temperature Sensor, NTC 20 + CPA and
Fan Speed Switch
T7412D1004 Room Temperature Sensor, NTC 20 + CPA and
Fan Speed Switch
T7412E1001 Room Temperature Sensor, NTC 20 + push-button +
C-Bus Connector
T7412E1001 Room Temperature Sensor, NTC 20 + push-button +
C-Bus Connector
T7412E1027 Room Temperature Sensor, NTC 20 + push-button +
Indication LED
T7412E1027 Room Temperature Sensor, NTC 20 + push-button +
Indication LED
T7413A1009 Water Temperature Sensor, PT1000, 135mm R1/2
T7413A1009 Water Temperature Sensor, PT1000, 135mm R1/2
T7413A1041 Water Temperature Sensor, PT1000, WITHOUT WELL 135mm
T7413A1041 Water Temperature Sensor, PT1000, WITHOUT WELL 135mm
T7413A1058 Water Temperature Sensor, PT1000, WITHOUT WELL 300mm
T7413A1058 Water Temperature Sensor, PT1000, WITHOUT WELL 300mm
T7414C1004 Strap-on/Outside Temperature Sensor, PT1000
T7414C1004 Strap-on/Outside Temperature Sensor, PT1000
T7414C1012 Strap-on/Outside Temperature Sensor, NTC20
T7414C1012 Strap-on/Outside Temperature Sensor, NTC20
T7416A1014 Outdoor Temperature Sensor, with Pt1000 element, IP54
T7416A1014 Outdoor Temperature Sensor, with Pt1000 element, IP54
T7416A1022 Outdoor Temperature Sensor, with 20kOhm NTC element, IP54
T7416A1022 Outdoor Temperature Sensor, with 20kOhm NTC element, IP54
T7416A1030 Outdoor Temperature Sensor, with 10kOhm NTC element, IP54
T7416A1030 Outdoor Temperature Sensor, with 10kOhm NTC element, IP54
T7425A1005 Water Temperature Sensor NTC, fast reaction time, NTC20 75MM
T7425A1005 Water Temperature Sensor NTC, fast reaction time, NTC20 75MM
T7425A1013 Water Temperature Sensor NTC, fast reaction time, NTC20 220MM
T7425A1013 Water Temperature Sensor NTC, fast reaction time, NTC20 220MM
T7425A1021 Water Temperature Sensor NTC, fast reaction time, NTC20 300MM
T7425A1021 Water Temperature Sensor NTC, fast reaction time, NTC20 300MM
T7460A1001 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, NTC20
T7460A1001 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, NTC20
T7460B1009 Wall Modules for EXCEL 5000, NTC20
T7460B1009 Wall Modules for EXCEL 5000, NTC20
T7460C1007 Wall Modules for EXCEL 5000, NTC20, bypass button and LED
T7460C1007 Wall Modules for EXCEL 5000, NTC20, bypass button and LED
T7460D1005 Wall Modules for EXCEL 5000, NTC20, fan switch 5 position
T7460D1005 Wall Modules for EXCEL 5000, NTC20, fan switch 5 position
T7460E1002 Wall Modules for EXCEL 5000, NTC20, bypass button and LED, fan switch 3 position
T7460E1002 Wall Modules for EXCEL 5000, NTC20, bypass button and LED, fan switch 3 position
T7460F1000 Wall Modules for EXCEL 5000, NTC20, bypass button and LED, fan switch 5 position
T7460F1000 Wall Modules for EXCEL 5000, NTC20, bypass button and LED, fan switch 5 position
T7460-LONJACK LON JACK CARD FOR T7460/T7560
T7460-LONJACK LON JACK CARD FOR T7460/T7560
T7560A1000 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, with display, NTC20, colors(dial / housing) blue/white, pre-conf.units ℃
T7560A1000 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, with display, NTC20, colors(dial / housing) blue/white, pre-conf.units ℃
T7560A1018 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, with display, NTC20,colors(dial / housing) white/white, pre-conf.units ℉
T7560A1018 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, with display, NTC20,colors(dial / housing) white/white, pre-conf.units ℉
T7560A1026 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, with display, NTC20, colors(dial / housing) white/white, pre-conf.units ℃
T7560A1026 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, with display, NTC20, colors(dial / housing) white/white, pre-conf.units ℃
T7560B1008 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, Tmp/Hum, with display, NTC20, colors(dial / housing) blue/white, pre-conf.units ℃
T7560B1008 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, Tmp/Hum, with display, NTC20, colors(dial / housing) blue/white, pre-conf.units ℃
T7560B1016 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, Tmp/Hum, with display, NTC20, colors(dial / housing) white/white, pre-conf.units ℉
T7560B1016 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, Tmp/Hum, with display, NTC20, colors(dial / housing) white/white, pre-conf.units ℉
T7560B1024 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, Tmp/Hum, with display, NTC20, colors(dial / housing) white/white, pre-conf.units ℃
T7560B1024 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, Tmp/Hum, with display, NTC20, colors(dial / housing) white/white, pre-conf.units ℃
T7560C1006 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, Tmp/Hum, with display, NTC20, colors(dial / housing) blue/white, pre-conf.units n.a.
T7560C1006 Wall Modules for EXCEL 5000 controllers, Tmp/Hum, with display, NTC20, colors(dial / housing) blue/white, pre-conf.units n.a.
TP970A2004 Pneumatic Thermostat Direct Acting, Heating
TP970A2004 Pneumatic Thermostat Direct Acting, Heating
TP970A2020 Pneumatic Thermostat Direct Acting, Heating, 15-30C DISPLAY NO COVER
TP970A2020 Pneumatic Thermostat Direct Acting, Heating, 15-30C DISPLAY NO COVER
TP973B2074 Pneumatic Thermostat Reverse Acting
TP973B2074 Pneumatic Thermostat Reverse Acting
UEC24014M262 Differential Pressure Switch, Pneumatic, Type of control: Pneumatic, NEMA 1, 150 psi at either end
UEC24014M262 Differential Pressure Switch, Pneumatic, Type of control: Pneumatic, NEMA 1, 150 psi at either end
VF20A Strap-on NTC20 Temperature Sensor
VF20A Strap-on NTC20 Temperature Sensor
VF20L Immersion Temperature Sensor, NTC 20, VFL
VF20L Immersion Temperature Sensor, NTC 20, VFL
VF20LN Immersion Temperature Sensor, NTC 20, VFLN
VF20LN Immersion Temperature Sensor, NTC 20, VFLN
VF20NT Immersion Temperature Sensor, NTC 20, VFNT
VF20NT Immersion Temperature Sensor, NTC 20, VFNT
VF20T Immersion Temperature Sensor, NTC 20, VFHT
VF20T Immersion Temperature Sensor, NTC 20, VFHT
VFHT Immension Well Brass, 135mm
VFHT Immension Well Brass, 135mm
VFNT Immension Well Stainless Steel, 135mm
VFNT Immension Well Stainless Steel, 135mm
WFS-1001-H Water Flow Switch, 10bar
WFS-1001-H Water Flow Switch, 10bar
WFS-1002-H Water Flow Switch
WFS-1002-H Water Flow Switch
WFS-1003-H Water Flow Switch
WFS-1003-H Water Flow Switch
WPF20A Two Strap-on NTC20 Temperature Sensors
WPF20A Two Strap-on NTC20 Temperature Sensors
SYMSTARTER-CD310 Includes a 250 point database, Excel 5000 Direct interface, LonWorks Interface, 1 Station, 4 Station Browsers, Quick Builder, Display Builder, Microsoft Excel Data Exchange, Network Server, Web Toolkit and 1 free interface from the drop-down list of "Addi
SYM-DB2-5-EXP Expansion Pack - 250 to 500 pnt DB
SYM-DB5-10-EXP Expansion Pack - 500 to 1000 pnt DB
SYM-DB10-20-EXP Expansion Pack - 1000 to 2000 pnt DB
SYM-DB20-35-EXP Expansion Pack - 2001 to 3500 pnt DB
SYM-DB35-50-EXP Expansion Pack - 3501 to 5000 pnt DB
SYM-DB50-75-EXP Expansion Pack - 5001 to 7500 pnt DB
SYM-DB75-10K-EXP Expansion Pack - 7501 to 10000 pnt DB
SYM-DB10K-15K-EXP Expansion Pack - 10001 to 15000 pnt DB
SYM-DB15K-20K-EXP Expansion Pack - 15001 to 20000 pnt DB
SYM-IF-XL5DIRDIAL SymmetrE Excel 5000 Direct Dial-up Interface
SYM-IF-ADVDDECL AdvanceDDE
SYM-IF-BACNET BACnet Client
SYM-IF-MODBUS Modbus
SYM-IF-OPCCL OPC Client
SYM-STB-UP-STN Upgrade Browser Client to Full Station Client
SYM-OP-LNS LNS Server
SYM-OP-BACSERV BACnet Server
SYM-NW-OPCSERV OPC Server
SYM-OP-DTXL OPC Data Transfer - Local
SYM-OP-ALMPAG Alarm Pager software license
SYM-OP-IMM Inegrated Maintenance Manager
SYM-OP-WEBPCTL Web Point Control
SYM-OP-LNSUPG Upgrade to LNS 3.2 from LNS 3.0
SYM-DB0500-UPG SYMMETRE SOFTWARE VERSION UPGRADE WITH 500 POINT DB
SYM-DB1000-UPG SYMMETRE SOFTWARE VERSION UPGRADE WITH 1000 POINT DB
SYM-DB2000-UPG SYMMETRE SOFTWARE VERSION UPGRADE WITH 2000 POINT DB
SYM-DB3500-UPG SYMMETRE SOFTWARE VERSION UPGRADE WITH 3500 POINT DB
SYM-DB5000-UPG SYMMETRE SOFTWARE VERSION UPGRADE WITH 5000 POINT DB
SYM-DB7500-UPG SYMMETRE SOFTWARE VERSION UPGRADE WITH 7500 POINT DB
SYM-DB10K-UPG SYMMETRE SOFTWARE VERSION UPGRADE WITH 10000 POINT DB
SYM-DB15K-UPG SYMMETRE SOFTWARE VERSION UPGRADE WITH 15000 POINT DB
SYM-DB20K-UPG SYMMETRE SOFTWARE VERSION UPGRADE WITH 20000 POINT DB
99-XFR-2AC24-100 VA100
99-XFR-2AC24-20 VA20
99-XFR-2AC24-40 VA40
Q7230A1005 Interface Module, Modutrol IV Motor
R7426B2012 Temp. Contriller; 3*Floating Output with Clock
R7426C2002 Temp. Contriller; 3*Analpg Output
R7428A1006 Constant RH & Temp Controller
R7428B1005 Constant RH & Temp Controller with Modbus
T6052A1023 Thermostat, Heavy Duty Line Voltage, Application: Two stage heating or two stage cooling, Use with: Q651C subbase for system and fan switching
T6054A1005 Return Air Temperature Controller, -30 F to 110 F
T631A1154 Thermostats, Farm-O-Stat, type: Agricultural Temperature Controller, Output:1 SPOT
T631C1046 Thermostats, Farm-O-Stat, type: Agricultural Temperature Controller, Output:1 SPOT
T631C1160 farm controller
T675A1029 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 0 F to 100 F, 20 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T675A1136 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 0 F to 100 F, 20 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T675A1169 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 5 F to 95 F, 5 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T675A1243 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 167 F to 257 F, 5 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T675A1425 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 55 F to 175 F, 20 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T675A1458 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 55 F to 175 F, 5 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T675A1466 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 59 F to 167 F, 5 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T675A1474 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 59 F to 167 F, 20 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T675A1508 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 0 F to 100 F, 5 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T675A1516 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 0 F to 100 F, 5 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T675A1532 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 160 F to 260 F, 5 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T675B1002 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 30 F to 50 F, 10 ft. capillary, Copper bulb sensing element, Manual Reset
T675F1032 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 80 F to 220 F, 10 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T678A1015 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 0 F to 100 F, 20 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T678A1155 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 5 F to 95 F, 5 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T678A1163 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 5 F to 95 F, 20 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T678A1361 Remote bulb Commercial Temperature Controller, 55 F to 175 F, 20 ft. capillary, Copper bulb sensing element
T7350H1009 Comminucating Programmable Commercial Thermostat with 3 Heat/3 Cool stages
T7350H1017 Comminucating Programmable Commercial Thermostat with 2 Mod outputs
T7350M1008 CONFIGURABLE FOR UP TO 2 MODULATING STAGES OF HEAT AND/OR COOL. INTEGRAL HUMIDITY SENSOR. OCCUPANCY INPUT FOR OVERRIDE CAPABILITY. REMOTE TEMP, DISCHARGE AIR, OUTDOOR AIR AND HUMIDITY SENSOR OPTIONAL.
T775A2009 Electronic Temperature Controller with 1 Temperature Input, 1 SPDT Relay, 1 Sensor Included.
T775B2016 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 2 SPDT Relays, Floating Output Option, 1 Sensor Included, NEMA 4X Enclosure.
T775B2024 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 4 SPDT Relays, Floating Output Option, 1 Sensor Included, NEMA 4X Enclosure.
T775B2032 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 2 SPDT Relays, Floating Output Option, 1 Sensor Included.
T775B2040 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 4 SPDT Relays, Floating Output Option, 1 Sensor Included.
T775L2007 Electronic Temperature Controller Special Sequencer Model with 2 Temperature Inputs, 4 SPDT Relays, 1 Sensor Included, Reset Option.
T775M2006 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 2 Analog Outputs, 1 Sensor Included.
T775M2014 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 4 SPDT Relays, 2 Analog Outputs, 1 Sensor Included, NEMA 4X Enclosure.
T775M2022 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 2 SPDT Relays, 2 Analog Outputs, 1 Sensor Included, NEMA 4X Enclosure.
T775M2030 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 4 SPDT Relays, 2 Analog Outputs, No Reset Option
T775M2048 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 2 SPDT Relays, 2 Analog Outputs, 1 Sensor Included
T775P2003 Electronic Temperature Controller Boiler Special with 3 Temperature Inputs, 4 SPDT Relays, 1 Pump Output, 3 Sensors Included, Reset Option.
T775R2001 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 4 SPDT Relays, Floating Output Option, 2 Sensors Included, Reset Option.
T775R2019 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 4 SPDT Relays, 2 Analog Outputs, 2 Sensors Included, Reset Option.
T775R2027 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 2 SPDT Relays, 2 Analog Outputs, 2 Sensors Included, Reset Option.
T775R2035 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 2 SPDT Relays, Floating Output Option, 2 Sensors Included, Reset Option.
T775R2043 Electronic Temperature Controller with 2 Temperature Inputs, 2 Analog Outputs, 2 Sensors Included, Reset Option
T775S2008 T775 Series 2000 Relay Expansion Module
T775U2006 Electronic Universal Controller with 1 Universal Input, 1 Temperature Input, 2 SPDT Relays, 2 Analog Outputs, Reset Option.
T915C1407 Modulating Temperature Controller, 5 F to 95 F
T921A1183 135 Ohm, Proportional Thermostat, 56 F to 84 F
T9275A1002 single loop controller
T9275B1001 Universal controller with Modbus
T991A1004 Modulating Temperature Controller, 0 F to 100 F
T991A1061 Modulating Temperature Controller, -30 F to 70 F
T991A1095 Modulating Temperature Controller, 59 F to 167 F
T991A1103 Modulating Temperature Controller, 0 F to 100 F
T991A1210 Modulating Temperature Reset Controller, 70 F to 140 F
T991B1003 Modulating Temperature Reset Controller, 70 F to 140 F
T991E1034 Modulating Temperature Controller, 55 F to 175 F
W9076A1000 Digital Temperature indicator that provides a continuous LED display for temperature (includes sensor)
XL50CH XL50 stand alone with Simple Chinese, XL50-CY+XD50B-F+XS50
XL50TW XL50 stand alone with traditional Chinese, XL50-CY+XD50B-F+XS50
CARE-70-BASIC Software license for CARE, Open Link Point Server, EPROM Burn Tool and XL-Online without RACL and ASPECD Editor, CARE-KEY replacement+LON Engineering
CARE-70-FULL Software license for CARE, Open Link Point Server, EPROM Burn Tool and XL-Online without RACL and ASPECD Editor+Lon Engineering+LNS License+RACL+ASPECD Editor, CARE-FULL-KEY replacement
CARE-70-LNS Software license for CARE, Open Link Point Server, EPROM Burn Tool and XL-Online without RACL and ASPECD Editor+Lon Engineering+LNS License
CARE-FU-LNS Upgrade to LNS
CARE-FU-LON Upgrade to Lon functionality
CARE-FU-WEB Upgrade to XL-WEB
EXCELON EXCELon LonWork Network Management Tool. Software License Required
MCD3 AO CONVERTER 1*3POS 1*ON/OFF
MCE3 Relay Module, Two Spdt Outputs, One Spst Output
Q7055A1007 BNA-1C
Q7055A1015 BNA-2CS 2-BUS DIRECT CONNECT
Q7055A1023 BNA-2DN 2DIRECT CONNECT DELTA
Q7750A1005 Excel 10 Zone Manager
Q7750A2003 Excel 10 Zone Manager
W7704D1016 XL12 WITH 230 VAC
W7704D1024 XL12 WITH 100VAC
W7750B2011 Excel 10 for constant volume air handling units with triac outputs
W7750C2001 Excel 10 for constant volume air handling units with triac and analog outputs
W7751D2008 EXCEL10 VAV INTERNAL WIRING
W7751F2003 EXCEL10 VAV EXTERNAL WIRING
W7751H2009 XL10 SMART VACONTROLLER FTT
W7751H2025 Excel 10 smart VAV controller with a premounted ML6161 Actuator
W7752D2007 XL10 FANCOIL CONTROLLER230VFTT
W7752F2002 XL10 FANCOIL CONTROLLER115VFTT
W7752G2000 XL10 FANCOIL CONTROLLER 3 REL.
W7754K1001 XL10 FANCOIL CONTR. NEW HARDW
W7754P1000 XL10 FANCOIL CONTR. NEW HARDW
W7754Q1008 XL 10 Fancoil contr.new hardware 24V
( Drawing 50007908 )
W7762B1019 Controller for hydronic installations, Excel 10
W7763C1016 XL10-CHC CONTROLLER SETPOINT F
W7763C1024 XL10-CHC HYDRONIC CONTROLLER
W7763C1032 XL10-CHC HYDRONIC CONTROLLER
W7763C1081 XL10-CHC CONTROLLER SETPOINT F
W7763D1030 XL10-CHC CONTROLLER SETP.+/-
W7763E1003 XL10-CHC HYDRONIC CONTROLLER
XC5010C Excel 500 16-bit CPU module
XC5210C EXCEL500 CPU WITH HIGH MEMORY
XCL5010 Freely Programmable DDC controller
XD505A C-Bus Interface Submodule Retrofit Kit, 9600 Baud
XD508 C-Bus High Speed Interface Submodule Retrofit Kit, 1M Baud speed
XD50-E XL50 EPROM module
XD50-FC Excel 50 Communication Card for C-Bus
XD50-FL Excel 50 Communication Card for C-Bus
XDL505 APPLICATION MOD.FOR XL500SMART
XDM506 XL600, 500, 100, 80 Modem Communication Submodule - Provides Dial-In/Dial-Out for single controllers
XF521A ANALOG INPUT MODULE
XF522A ANALOG OUTPUT MODULE
XF523A DIGITAL INPUT MODULE
XF524A DIGITAL OUTPUT MODULE
XF525A Three Position Output Module
XF526 ANALOGUE INPUT MODULE PT-SENS.
XF527 ANALOG OUTPUT MOD. W/O SWITCH
XF529 Digital Output Module
XF599 Blank Module Slot Cover
XFC2A06001 Excel SMART I/O W.4DI,4REL 230VAC, no overrides
XFC2D06001 Excel SMART I/O W. 4DI, 4REL, 230 VAC, have overrides
XFC3A04001 XL SMART I/O W.4UI,4DI,4REL 24VAC,no overrides
XFC3A05001 XL SMART I/O W.2UI,4DI,4REL,24VAC,no overrides
XFC3A06001 XL SMART I/O W.4DI,4REL 24VAC
XFC3D06001 XL SMART I/O W.4DI,4REL,4NTC,230VAC
XFCL2A1 Excel Smart I/O Compact,220VAC
XFCL3A1 Excel Smart I/O Compact,24VAC
XFL521B Distributed I/O, Analog Input Module,12 resolution
XFL522B Distributed I/O, Analog Output Module,8 resolution
XFL523B Distributed I/O, Analog Output Module,18 Vdc auxiliary voltage supply
XFL524B Distributed I/O, Analog Output Module,Cycle time 1sec with CPU
XFLR522B AO MODULE + MANUAL OVERRIDE
XFLR524B DO MODULE + MANUAL OVERRIDE
XFR522A Manual Override Module For XFL522B
XFR524A Manual Override Module For XFL524B
XH561 Excel 500 or 600 Universal Input/Output Module Housing
XH562H Universal Input/Output Blank Housing Cover
XHSACC Service package containing 1200 socket coding plugs, 200 covers for internal bus and 100 service keys
XI581AH For controllers XC5010C and XC6010; mounting on EXCEL 5000 housing XH561
XI581CH For controllers XC5010C and XC6010; mounting on EXCEL 5000 housing XH561,mounts directly on the front of a controller
XI581TW For controllers XC5010C and XC6010; mounting on EXCEL 5000 housing XH561
XI582AH For all EXCEL 5000 controllers, desktop model, also suitable for wallmounting
XI582CH For controllers XC5010C and XC6010; mounting on EXCEL 5000 housing XH561,mout away from a controller
XI582-CY For all EXCEL 5000 controllers, desktop model, also suitable for wallmounting
XI582TW For all EXCEL 5000 controllers, desktop model, also suitable for wallmounting
XL100C XL100C WITH INTERFACE F.C-BUS
XL100C-MMI XL100C+XI582AH+XW582+INTERFACE
XL100CU CONTROLLER W.INTEGR.COMM.UL916
XL100CUUKL CONTR.W.INTEGR.COMMUNICATION
XL50 DDC 22I/O W/O TERM
XL50-ACC3 MOUNT ACC. FRONT DOOR
XL50-FP XL50 package with terminals XS50 and application module XD50-FC, without MMI
XL50-MMI DDC 22I/O INCL. MMI W/O TERM
XL50-MMI-EP XL50 package with terminals XS50 and application module XD50-FC, with MMI
XL50-MMI-FP XL50 package with terminals XS50 and application module XD50-FC, with MMI
XL-ONLINE Excel Online, Commissioning tool for EXCEL 5000 Controllers
XM500-EU TCP/IP MODEM
XP502 POWER SUPPLY
XS50 XL50 TERMINAL SET
XS563 SUBBASE FOR WALL MOUNTING
XS564 SUBBASE FOR PANEL MOUNTING
XSL511 CONNECTOR MODULE
XSL512 DISCONNECTOR MODULE
XSL513 TERMINAL BLOCK AI, AO, DI
XSL514 TERMINAL BLOCK DO
XW564 CABLE XI582/CPU STRAIN RELIEF
XW565 CABLE XL5000CPU TO XI582
5M
XW566 CABLE XL5000CPU TO XI582
15M
XW567 CABLE XL5000CPU TO PC
2,5M
XW568 BUS CABLE 90 MM
XW569 BUS CABLE 350 MM
XW570 C-BUS CONNENC. TO XPC 500
XW571 CABLE TO MODEM
XW582 RS232-CAB.XI582 TO XL50/XL500
XW583 XI582 TO NEW XL500 CPU (BACK)
XW584 ADAPTOR XI582 T.OLD XL5000CPUS
XW585 STANDARD RS232 CA.XL50/XC5010C
XW586 CABLE FOR XD50FCS
XL1000B100 Controller Excel Web(R) BACnet DDC
XL1000B1000 EXCEL WEB(R) BACNET DDC CONRTOLLER
XL1000B50 Controller Excel Web(R) BACnet DDC
XL1000B500 EXCEL WEB(R) BACNET CONTROLLER
XCL8010A Excel 800 plant controller
XF821A 8 analog input module (Panel)
XF822A 8 analog output module (Panel)
XFR822A 8 analog output module with override (Panel)
XF823A 12 binary input module (Panel)
XF824A 6 relay output module (Panel)
XFR824A 6 relay output module with override (Panel)
XFR825A Actuator output module with override (Panel)
XFL821A 8 analog input module (LON)
XFL822A 8 analog output module (LON)
XFLR822A 8 analog output module with override (LON)
XFL823A 12 binary input module (LON)
XFL824A 6 relay output module (LON)
XFLR824A 6 relay output module with override (LON)
XS821-22 Terminal socket for analog input and output modules.The package includes 1 terminal socket, 1 connector bride and 1 swivel label.
XS823 Terminal socket binary input modules.The package includes 1 terminal socket, 1 connector bride and 1 swivel label.
XS824-25 Terminal socket relay output and floating output modules.The package includes 1 terminal socket, 1 connector bride, 1 cross connector and 1 swivel label.
XS812 Manual disconnector module for analog input, analog output and binary input. The manual disconnector is plugged between the terminal socket and the electronic module. It allows manual disconnection of individual signals. This is useful during start-up.
XS812RO Manual disconnector module for relay output.The manual disconnector is plugged between the terminal socket and the electronic module. It allows manual disconnection of individual signals. This is useful during start-up.
XS814 10 auxiliary terminal blocks. The auxiliary terminal block is used for distribution of signals. It includes 2 blocks with 7 terminals which are connected to each other.
XS815 20 cross connectors (red in below figure) for connection of 6 relay commons.One cross connector is included in the terminal socket package.
XS817 40 cross connectors (red in below figure) for connection of 3 relay commons (used if voltage on relay 1…3 is different to voltage on relay 4…5)
XS816 10 bus bridges. One bus bridge is included in the terminal socket package.
XAL10 10 swivel labels. The swivel label is used to attach the application specific label printed with CARE.One swivel label is included in the terminal socket package.
XW882 XI582 cable for Excel 800 (a combination of XW586 and XW582 can be also used).
XW885 Download cable for Excel 800 (a combination of XW586 and XW585 can be also used).
XW884 Adapter cable to use XW882 and XW885 with an XL500 controller
XL50UMMIPCCBLON XL50 FREI PROGR.+XS50+XD50-FCL
XL50UMMIPCLON XL50-MMI FREEPROG.+XS50+XD50FL
XL50UPCCBLON XL50 FREI PROGR.+XS50+XD50-FCL
XL50UPCLON XL50 FREE PRORG.+XS50+XD50-FL
XD50B-FCL LON/C-BUS APPL.MOD.FREE PROGR.
DT70-F002E-C 2-pipe Fancoil, cycle fan
DT70-F002ET-C 2-pipe Fancoil, constant fan
T6373AC1108 Heat or cool, 2-pipe
T6373BC1130 Heat and cool, 2-pipe
T7126A1007 fan, valve control, 2-pipe
T7126A1023 fan control
T7126A1049 valve control, 2-pipe
T7126A1064 fan, valve control, 4-pipe
X42006616-001 T6373 knob
X42007665-001 T6373 front cover
T6800H2WN HALO thermostat
T6800V2WN HALO thermostat
T6861H2BB HALO thermostat
T6861H2GG HALO thermostat
T6861V2BB HALO thermostat
T6861V2GG HALO thermostat
T6861H2WB HALO thermostat
T6861H2WG HALO thermostat
T6861V2WB HALO thermostat
T6861V2WG HALO thermostat
T6360A5013 thermostat, separate package
T6360A5021 thermostat, bulk package
T6372B1032 fan coil thermostat
T6373A1116 Heat or cool/fan speed control/2-pipe with Carrier logo printed on cover but no Carrier logo prited on unit packing label.
T6373AC1108 Heat or cool, 2-pipe
T6373BC1130 Heat and cool, 2-pipe
T6375B1153 Heat or cool/fan speed control/4-pipe with heat/cool switch
T6571A1009 XE111 thermostat, modulating
T6571B1007 XE111 thermostat, modulating
T6571C1005 XE111 thermostat, modulating
T6574A2004 XE99 thermostat
T6574A2012 XE99 thermostat
T6574B2002 XE99 thermostat
T6574B2010 XE99 thermostat
T6575A2003 XE99 thermostat
T6575A2011 XE99 thermostat
T6575B2001 XE99 thermostat
T6575B2019 XE99 thermostat
T6575C2006 XE99 thermostat
T6575C2014 XE99 thermostat
T6575F2002 XE99 thermostat
T6575G2000 XE99 thermostat
T6576A2002 XE99 thermostat
T6576A2010 XE99 thermostat
T6576A2028 XE99 thermostat
T6576A2036 XE99 thermostat
T6800H2WN HALO thermostat
T6800V2WN HALO thermostat
T6861H2BB HALO thermostat
T6861H2GG HALO thermostat
T6861V2BB HALO thermostat
T6861V2GG HALO thermostat
T6861H2WB HALO thermostat
T6861H2WG HALO thermostat
T6861V2WB HALO thermostat
T6861V2WG HALO thermostat
DT70-F002E-C 2-pipe Fancoil, cycle fan
DT70-F002ET-C 2-pipe Fancoil, constant fan
T7126A1007 fan, valve control, 2-pipe
T7126A1023 fan control
T7126A1049 valve control, 2-pipe
T7126A1064 fan, valve control, 4-pipe
DT100RM051H DIGITAL COMMUNICATION THERMOSTAT FOR UNDERFLOOR HEATING FOR HS5000 -
DT100RR000 DIGITAL THERMOSTAT FOR UNDERFLOOR HEATING - NO FAN CONTROL, 220VAC, SPST, 3WIRE
DT100RS051 DIGITAL COMMUNICATION THERMOSTAT FOR UNDERFLOOR HEATING - NO FAN CONTROL, 12VDC SUPPLIED BY MC100R001, 2WIRE, SLAVER THERMOSTAT FOR POWER LINE COMMUNICATION
HR40 -
MC100R001 WIRING JUNCTION BOX WITH COMMUNICATION BOARD FOR UNDERFLOOR HEATING - NO FAN CONTROL, 240VAC, SPDT, WIRING JUNCTION BOX WITH COMM. BOARD FOR POWER LINE COMMUNICATION
MC2000E MOTORIZED ACTUATOR - AC220V, SPST, 0.8NM
MC2000HE MOTORIZED ACTUATOR - AC220V, SPST, 1.5NM
MC2001E MOTORIZED ACTUATOR - AC220V, SPDT, 0.8NM
MC2001HE MOTORIZED ACTUATOR - AC220V, SPDT, 1.5NM
MC2010E MOTORIZED ACTUATOR - AC110V, SPST, 0.8NM
MC2010HE MOTORIZED ACTUATOR - AC110V, SPST, 1.5NM
MC2011E MOTORIZED ACTUATOR - AC110V, SPDT, 0.8NM
MC2011HE MOTORIZED ACTUATOR - AC110V, SPDT, 1.5NM
MCV2000AA MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2000E+MV2000AA) - AC220V, SPST, 0.8NM, 1/2" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2000AH MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2000E+MV2000AH) - AC220V, SPST, 0.8NM, 3/4" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2000AP MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2000E+MV2000AP) - AC220V, SPST, 0.8NM, 1" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2000AV MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2000HE+MV2000AV) - AC220V, SPST, 1.5NM, 1 1/4" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2001AA MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2001E+MV2000AA) - AC220V, SPDT, 0.8NM, 1/2" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2001AH MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2001E+MV2000AH) - AC220V, SPDT, 0.8NM, 3/4" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2001AP MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2001E+MV2000AP) - AC220V, SPDT, 0.8NM, 1" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2001AV MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2001HE+MV2000AV) - AC220V, SPDT, 1.5NM, 1 1/4" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2010AA MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2010E+MV2000AA) - AC110V, SPST, 0.8NM, 1/2" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2010AH MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2010E+MV2000AH) - AC110V, SPST, 0.8NM, 3/4" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2010AP MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2010E+MV2000AP) - AC110V, SPST, 0.8NM, 1" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2010AV MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2010HE+MV2000AV) - AC110V, SPST, 1.5NM, 1 1/4" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2011AA MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2011E+MV2000AA) - AC110V, SPDT, 0.8NM, 1/2" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2011AH MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2011E+MV2000AH) - AC110V, SPDT, 0.8NM, 3/4" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2011AP MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2011E+MV2000AP) - AC110V, SPDT, 0.8NM, 1" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MCV2011AV MOTORIZED UNDERFLOOR HEATING VALVE (=MC2011HE+MV2000AV) - AC110V, SPDT, 1.5NM, 1 1/4" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MT4-230-NC/NO -
MV2000AA UNDERFLOOR HEATING VALVE - 1/2" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/ EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MV2000AH UNDERFLOOR HEATING VALVE - 3/4" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/ EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MV2000AP UNDERFLOOR HEATING VALVE - 1" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/ EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
MV2000AV UNDERFLOOR HEATING VALVE - 1 1/4" 2-WAY VAVLE, INT.(INLET)/ EXT.(OUTLET) THREAD, PT FITTING
HG200A1001  - Air Inlet Grill
HD200A1001 :80MM Air Diffuser(linkage+diffuser)
HD200A1009 :125MM Air Diffuser(
S6021A2001 :Fan Speed Switch
ER250D3009  - Eco-Green ER Series Energy Recovery Ventilator,250CMH,220VAC/50HZ,With T-Star Controlor
ER350D3018 - Eco-Green ER Series Energy Recovery Ventilator,350CMH,220VAC/50HZ,With T-Star Controlor
ER500D3027 - Eco-Green ER Series Energy Recovery Ventilator,500CMH,220VAC/50HZ,With T-Star Controlor
ER800D3035  - Eco-Green ER Series Energy Recovery Ventilator,800CMH,220VAC/50HZ,With T-Star Controlor
ER1000D3043  - Eco-Green ER Series Energy Recovery Ventilator,1000CMH,220VAC/50HZ,With T-Star Controlor
ER1500D3051  - Eco-Green ER Series Energy Recovery Ventilator,1500CMH,220VAC/50HZ,With T-Star Controlor
ER2000D3059  - Eco-Green ER Series Energy Recovery Ventilator,2000CMH,220VAC/50HZ,With T-Star Controlor
HF100A2057  - 65% HEPA filter w carbon
HM100A2065  - Motor impeller with scroll 250CMH
HC100A2073  - Controller
HP100A2081  - Main PCB
HP100A2089  - Display PCB
C7110A1005  -ROOM AIR QUALITY SENSOR
88609009  -CONVERT BOARD(fit to C7232A1057 or C7110A1005)
HG100A2001  - Air Diffuser Ф75
HP100A2065  - adjust valve

GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu chung
 • Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
 • Hệ thống công ty thành viênLiên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD

 • Hotline: 0977.997.629
 • Điện thoại: 046 292 8288   Fax: 04 39871980
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   || This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SẢN PHẨM

 • Biến tần allen bradley
 • Động cơ SEW Eurodrive
 • Biến tần LS
 • Động cơ Flender
 • Khởi động mềm