Đại lý phân phối ABB

Đại lý phân phối ABB

ABB DPW03
ABB DRA02
ABB DSU08
ABB DSU491

ABB DSV01
ABB PST105-600-70
ABB E3N3200R3200PR122/P-LSIGWMP3PNST
ABB PST-37
ABB HW1M-L0101-20
ABB PSDH175
ABB PSD250 55KW
ABB PSD470 185KW
ABB PSS50/85-500L
ABB PDP22-FBP.050
ABB PSTB470-600-70
ABB 10030110
ABB PST37-600-70
ABB PST250-690-70
ABB PSTB370-690-70
ABB PSTB570-690-70
ABB PSTB720-690-70
ABB PST142-600-70
ABB PST145-600-70
ABB PST175-600-70
ABB PST60-600-70
ABB PST85-600-70
ABB DRA84000
ABB PST37-600-70
ABB PST37-600-70
ABB PST37-600-71
ABB 22
ABB PSS105/181-500L
ABB PST44-600-70
ABB PST44-600-70
ABB CR-M4SS
ABB PST44-600-70
ABB 82205766 RV-BC6/250 110-250VAC
ABB OETL800K3+0ZXK1,380VAC 800A,´øNO
ABB DCS800-S01-0740-04
ABB EB2F
ABB PST60-690-70
ABB PSS 250/430-500L
ABB PSS60/105-500L
ABB PSS250/430-500L
ABB PST300-600-70
ABB PSTB570-600-70
ABB 1SF834308-BSL
ABB 1SF880169-AC
ABB 1SF884309BUL
ABB 1SFA800168-A
ABB 1SFA884312BUL
ABB 1SFA894012R7000
ABB PP30012HS
ABB 3HAB8101-7106B
ABB NTC6
ABB PST142-690-70
ABB PST250-690-70
ABB PSTB370-690-70
ABB PSTB570-690-70
ABB PSTB720-690-70
ABB P-HA-RPS-32200000
ABB P-HA-RPS-FAN03000
ABB P-HA-RPS-PEP21013
ABB OESAZX194
ABB PST210-690-70
ABB PSS105/181-500L
ABB DPT-63/S263-D32
ABB RV-BC6/250 110-250VAC/DC
ABB 07CR41 120/230VAC
ABB XL 16E1 24VDC
ABB XO 08R1250VAC/2A
ABB 20AC015A0AYNADC0
ABB PSS250/430-500L
ABB MZQA160L2A
ABB PST300-600-70
ABB PST72-600-70
ABB PST300-600-70
ABB PSTB570-600-70
ABB PST175-600-70
ABB PST37-600-70
ABB PST50-600-70
ABB PSDH3701SFA884311-BUUL 200KW
ABB PSS60-105-500L
ABB PST 105-600-70

GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu chung
 • Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
 • Hệ thống công ty thành viênLiên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD

 • Hotline: 0977.997.629
 • Điện thoại: 046 292 8288   Fax: 04 39871980
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   || This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SẢN PHẨM

 • Biến tần allen bradley
 • Động cơ SEW Eurodrive
 • Biến tần LS
 • Động cơ Flender
 • Khởi động mềm