Honeywell DC3200 và Honeywell DC3500

 

DC3200-EO-1A0R-210-00000-00-0
DC3200-EB-1A0R-210-00000-00-0
DC3200-0B-000R-110-00000-00-0
DC3200-0B-100R-100-00000-00-0
DC3200-0E-100R-210-00000-00-0
DC3200-00-100R-100-00000-00-0
DC3200-E0-000R-100-00000-00-0
DC3500-C0-000R-100-00000-00-0
DC3500-CB-100R-100-00000-00-0
DC3500-0E-1000-100-00000-00-0
DC3500-EE-2C20-111-00000-00-0
DC3500-CE-000R-200-00000-00-0
DC3500-C0-0A0R-100-00000-00-0
DC3500-CB-1A0R-100-00000-00-0
DC3500-0E-1A00-100-00000-00-0
DC3500-EE-2C20-111-00000-00-0
DC3500-CE-000R-200-00000-00-0
DC3500-C0-000R-100-00000-00-0
DC3500-CB-100R-100-00000-00-0
DC3500-0E-1000-100-00000-00-0
DC3500-EE-2C20-111-00000-00-0
DC3500-CE-000R-200-00000-00-0
DC3500-C0-0A0R-100-00000-00-0
DC3500-CB-1A0R-100-00000-00-0
DC3500-0E-1A00-100-00000-00-0
DC3500-E0-2C20-111-00000-00-0
DC3500-C0-000R-200-00000-00-0

GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu chung
 • Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
 • Hệ thống công ty thành viênLiên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD

 • Hotline: 0977.997.629
 • Điện thoại: 046 292 8288   Fax: 04 39871980
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   || This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SẢN PHẨM

 • Biến tần allen bradley
 • Động cơ SEW Eurodrive
 • Biến tần LS
 • Động cơ Flender
 • Khởi động mềm