Honeywell Việt Nam

Honeywell Việt Nam

A1004/U, EC7830A1033/U
EC7830A1041/U, EC7830A1066/U, EC7850A1064/U
EC7850A1072/U, EC7850A1080/U, EC7850A1122/U
EC7885A1011/U, EC7890A1011/U, EC7890A1029/U
EC7890B1010/U, EC7890B1028/U, EC7895A1010/U
EC7895C1000/U, EL7612A1001/U, FP5041/B, FP5042/B
FPC/U, FR-10032-S/B, FR-10032-S/F, FR-10033-S/B
FSP1535/U, FSP5004/U, FSP5075A1/U, FSP5075A3/U

GCI-1002-K/B, GFS6853-456/B, GNI44A504287G19/U
IS20050051F5016/B, IS20130071F5017/B
IS20140081F5018/B, IS20211-4034/B, IS20245-5305/B
IS20321-5518/B, IS20321-5519/B, IS20321-5520/B
IS32030033F5107/B, IS32055043F5108/B, K43170625-
001/U, K43188083-002/U, KTCPI001/U, L4006A1009/U
L4006A1017/U, L4006A1058/U, L4006A1132/U
L4006A1678/U, L4006A1827/B, L4006A1959/U
L4006A1967/U, L4006A2015/B, L4006A2023/B
L4006A2049/B, L4006B1007/U, L4006B1155/U
L4006B1163/U, L4006B1189/B, L4006E1000/U
L4006E1026/U, L4006E1042/U, L4006E1067/U
L4006E1091/U, L4006E1109/B, L4006E1109/U
L4006E1117/U, L4006E1125/U, L4006G1006/U
L4006G1022/B, L4006H1004/U, L4007A1479/U
L4008A1007/B, L4008A1015/B, L4008A1015/U
L4008A1031/B, L4008A1130/U, L4008A1189/B
L4008A1205/B, L4008A1460/B, L4008A1510/B
L4008A1528/B, L4008B1013/U, L4008E1040/B
L4008E1040/U, L4008E1099/B, L4008E1156/U
L4008E1222/B, L4008E1248/B, L4008E1255/B

Đại lý phân phối Honeywell Việt Nam

GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu chung
 • Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
 • Hệ thống công ty thành viênLiên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD

 • Hotline: 0977.997.629
 • Điện thoại: 046 292 8288   Fax: 04 39871980
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   || This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SẢN PHẨM

 • Biến tần allen bradley
 • Động cơ SEW Eurodrive
 • Biến tần LS
 • Động cơ Flender
 • Khởi động mềm