Đại lý Spirax Sarco

Đại lý Spirax Sarco

OTD Automation phân phối các sản phẩm Spirax Sarco:

  • Blowdown Vessels
  • Bottom Blowdown Systems
  • Conductivity Meters
  • Feedtanks
  • Heat Recovery Systems
  • Level Controls
  • Sample Coolers
  • Steam Injectors
  • TDS Blowdown Controls
  • Vent Heads

  spirax sarco việt nam | đại lý spirax sarco | nhà phân phối spirax sarco | đại lý phân phối spirax sarco

  Control Systems

  • Control Valves
  • Electric Actuators
  • Pneumatic Actuators
  • Positioners, Controllers & Sensors
  • Pressure Reducing & Surplussing Valves
  • Safety Valves
  • Self-acting Controls
 • Compressed Air

  • Drain Traps & Ancillaries
  • Filter/Regulators
  • Filters
  • Lubricators
  • Regulators

  Condensate and Heat Recovery Systems

  • Electric Pumps
  • Flash Steam Recovery Vessels
  • Pressure Powered Pumps

  Flowmetering

  • Computers, Displays & Transmitters
  • Gilflo Flowmeters
  • Orifice Plate Flowmeters
  • Target Flowmeters
  • Turbine Flowmeters
  • Ultrasonic Flowmeters
  • Vortex Flowmeters

  Humidification

  • Steam Injection Humidifiers
 • Pipeline and Steam Ancillaries

  • Air Vents & Air Eliminators
  • Ball Valves
  • Bellows Sealed Stop Valves
  • Check Valves
  • Depressurisation Valves
  • Diffusers
  • Hosedown Stations
  • HV3 Stop Valves
  • Piston Valves
  • Pressure Gauges & Temperature Gauges
  • Separators & Insulation Jackets
  • Sight Glasses
  • Strainers & Filters
  • Vacuum Breakers
 • Engineered Systems and Packages

  • Clean Steam Generators
  • Heat Exchangers

  Steam Traps

  • Balanced Pressure Steam Traps
  • Ball Float Steam Traps
  • Bimetallic Steam Traps
  • Fixed Temperature Discharge Steam Traps
  • Inverted Bucket Steam Traps
  • Manifolds & Insulation Jackets
  • Sealed Steam Traps
  • Steam Trap Performance Monitoring
  • Swivel Connectors & Traps
  • Thermodyn

GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu chung
 • Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
 • Hệ thống công ty thành viênLiên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD

 • Hotline: 0977.997.629
 • Điện thoại: 046 292 8288   Fax: 04 39871980
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   || This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SẢN PHẨM

 • Biến tần allen bradley
 • Động cơ SEW Eurodrive
 • Biến tần LS
 • Động cơ Flender
 • Khởi động mềm