Nhà phân phối Kinte tại Việt Nam

Nhà phân phối Kinte tại Việt Nam

Nhà phân phối Kinte

OTD Automation phân phối các sản phẩm Kinte tại Việt Nam.

Hiện nay OTD Automation phân phối các sản phẩm của Kinte:

 • Excitation System
 • Battery Test Device
 • High Power Supply
 • Load Cubicle
 • Safety And Fuel Product
 • Electrical Appliance Test ..
 • Extractor Hood Energy Effi..
 • Special Power Supply Vehicle
 • Comprehensive Power Shelter
 • Intelligent Parking Manage..
 • Intelligent Filtering Comp..
 • SVG
 • SFC
 • SVC

Kinte Electronic Control Subsidiary
Kinte Power Electronics Subsidiary
Kinte Battery Test Device Subsidiary
International Business Subsidiary

Modul Kinte ACPI
Modul Kinte CPU- EXC9001
Bo mạch Kinte DSP- EXC9002
Modul vào/ra Kinte EXC9003

Card DSP Kinte APCI 5467

Card I/O Kinte APCI 5432

Card Kinte EXC900K- 03 2006 – 05

Card Kinte EXC900N.PCB 2003-12; 2906 04020243

Card Kinte EXC900P2.PCB 3504 03084263

Card CPU Kinte APCI 5094B Rev:02

GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu chung
 • Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
 • Hệ thống công ty thành viênLiên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD

 • Hotline: 0977.997.629
 • Điện thoại: 046 292 8288   Fax: 04 39871980
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   || This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SẢN PHẨM

 • Biến tần allen bradley
 • Động cơ SEW Eurodrive
 • Biến tần LS
 • Động cơ Flender
 • Khởi động mềm