Nhà phân phối Kendrion tại Việt Nam

Công ty OTD hiện nay là nhà phân phối các sản phẩm Kendrion tại Việt Nam.

Sản phẩm OTD Automation phân phối:

 • Linear solenoids
  >Overview linear solenoids
  >Frame solenoids
  >High performance solenoids
  >Mono- / bistable solenoids
  >Locking solenoids
  >AC single stroke solenoids
  >Single stroke solenoids
  >Reversible solenoids
  >Control solenoids
 • Oscillating solenoids
  >Overview oscillating solenoids
  >Arc vibrators
  >Linear vibrators
  >Inline vibrators
  >Vibrating solenoids
  >Shaker solenoids
 • Elevator brake solenoids
  >Overview elevator brake solenoids
  >Single acting elevator solenoids
  >Double acting elevator solenoids
 • Electro holding magnets
  >Overview electro holding magnets
  >Electro holding magnets
  >Permanent electro holding magnets
 • Door holding magnets
  >Door holding magnets
 • Rotary solenoid
  >Overview rotary solenoids
  >High Performance rotary solenoids
  >Compact rotary solenoids
 • Custom solutions
  >Rotary solenoids for letter sorting machines
  >Miniature valves
  >Fast switching solenoid

kendrion việt nam, đại lý kendrion, nhà phân phối kendrion, đại lý phân phối kendrion

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.