Nhà phân phối Kendrion tại Việt Nam

Công ty OTD hiện nay là nhà phân phối các sản phẩm Kendrion tại Việt Nam.

Sản phẩm OTD Automation phân phối:

 • Linear solenoids
  >Overview linear solenoids
  >Frame solenoids
  >High performance solenoids
  >Mono- / bistable solenoids
  >Locking solenoids
  >AC single stroke solenoids
  >Single stroke solenoids
  >Reversible solenoids
  >Control solenoids
 • Oscillating solenoids
  >Overview oscillating solenoids
  >Arc vibrators
  >Linear vibrators
  >Inline vibrators
  >Vibrating solenoids
  >Shaker solenoids
 • Elevator brake solenoids
  >Overview elevator brake solenoids
  >Single acting elevator solenoids
  >Double acting elevator solenoids
 • Electro holding magnets
  >Overview electro holding magnets
  >Electro holding magnets
  >Permanent electro holding magnets
 • Door holding magnets
  >Door holding magnets
 • Rotary solenoid
  >Overview rotary solenoids
  >High Performance rotary solenoids
  >Compact rotary solenoids
 • Custom solutions
  >Rotary solenoids for letter sorting machines
  >Miniature valves
  >Fast switching solenoid

kendrion việt nam, đại lý kendrion, nhà phân phối kendrion, đại lý phân phối kendrion

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *