Bộ lập trình KV-C32XTD

Đầu nối 32 điểm/32 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Keyence