Tag Archives: đại lý phân phối kendrion

Nhà phân phối Kendrion tại Việt Nam

Nhà phân phối Kendrion

Nhà phân phối Kendrion tại Việt Nam

Nhà phân phối Kendrion

Công ty OTD hiện nay là nhà phân phối các sản phẩm Kendrion tại Việt Nam.

Sản phẩm OTD Automation phân phối:

 • Linear solenoids
      >Overview linear solenoids
      >Frame solenoids
      >High performance solenoids
      >Mono- / bistable solenoids
      >Locking solenoids
      >AC single stroke solenoids
      >Single stroke solenoids
      >Reversible solenoids
      >Control solenoids