Tập đoàn Fuji Electric là một tập đoàn công nghiệp lớn và lâu đời ở Nhật. Ra đời vào khoảng thời gian đầu thế kỷ 20. Trải qua gần 1 thế kỷ tồn tại và phát triển, tập đoàn Fuji Electric đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp không chỉ cho đất nước Nhật Bản mà còn cho toàn thế giới.

Với hơn 25.000 nhân viên, có mặt trên khắp thế giới cùng với nền công nghệ tiên tiến bậc nhất trên thế giới và với hơn 80 năm tuổi, tập đoàn Fuji Electric đã thực sự trở thành nhãn hiệu gắn với tiêu chuẩn và chất lượng.

Fuji việt nam, đại lý Fuji, nhà phân phối Fuji, đại lý phân phối Fuji, đại lý Fuji tại việt nam

Fuji AR30V2R-01R
Fuji AR30V2R-11R
Fuji AR30B2R-10
Fuji AR30B2R-11

Fuji AR30B2R-20
Fuji AR22FOL-10E4
Fuji AR22FOL-11E4
Fuji AR22FOL-10M4
Fuji AR22FOL-11M4
Fuji AR22EOL-10E3
Fuji AR22EOL-10E4
Fuji AR22EOL-11E3
Fuji AR22EOL-11E4
Fuji AR22EOL-10M3
Fuji AR22EOL-11M4
Fuji AR30EOL-11E4
Fuji AR30EOL-11M4
Fuji AR30EOL-11E3
Fuji AR30EOL-11M3
Fuji DR22DOL-E3
Fuji DR22DOL-E4
Fuji DR22DOL-M3
Fuji DR22DOL-M4
Fuji DR22E3L-E3
Fuji DR22E3L-E4
Fuji DR22E3L-M3
Fuji DR22E3L-M4
Fuji DR22F3M-E4
Fuji DR22F3M-E3
Fuji DR30DOL-E4
Fuji DR30DOL-E3
AR16F0T-C1G, Fuji AR16G0T-C1GF, uji AR16F0S-C1G, Fuji AR16E0R-C1G
AR16F5T-C1G, Fuji AR16G5T-C1G, Fuji AR16F5S-C1G, Fuji AR16E5R-C1G
AR16F0T-C1R, Fuji AR16G0T-C1R, Fuji AR16F0S-C1R, Fuji AR16E0R-C1R
AF16F0T-C1G, Fuji AF16F0S-C1G, Fuji AF16F0R-C1G
AF16F5T-C1G, Fuji AF16F5S-C1G, Fuji AF16F5R-C1G
AF16F0T-C1R, Fuji AF16F0S-C1R, Fuji AF16F0R-C1R

AR16PT-2C1B, Fuji AR16PS-2C1B, AR16PR-2C1B
AR16PT-0C1B, Fuji AR16PS-0C1B, AR16PR-0C1B
AR16PT-3C1B, Fuji AR16PS-3C1B, AR16PR-3C1B

AF16PT-2C1B, Fuji AF16PS-2C1B, AF16PR-2C1B
AF16PT-0C1B, Fuji AF16PS-0C1B, AF16PR-0C1B
AF16PT-3C1B, Fuji AF16PS-3C1B, AF16PR-3C1B

AR16JT-3EC1A, AR16JS-3EC1A, AR16JR-3EC1A
AR16JT-2EC1A, AR16JS-2EC1A, AR16JR-2EC1A
AR16JT-0EC1A, AR16JS-0EC1A, AR16JR-0EC1A

DR16D0L-E3G, Fuji DR16F0N-E3G, Fuji DR16F0M-E3G, Fuji DR16E0L-E3G
DR16D0L-E3R, Fuji DR16F0N-E3R, Fuji DR16F0M-E3R, Fuji DR16E0L-E3R
DR16D0L-E3W, Fuji DR16F0N-E3W, Fuji DR16F0M-E3W, Fuji DR16E0L-E3W

DF16F0N-E3G, Fuji DF16F0M-E3G, Fuji DF16F0L-E3G
DF16F0N-E3R, Fuji DF16F0M-E3R, Fuji DF16F0L-E3R
DF16F0N-E3W, Fuji DF16F0M-E3W, Fuji DF16F0L-E3W

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *