PLC Allen Bradley, đại lý PLC Allen Bradley

1752-L24BBB SmartGuard 600 Safety Controller, DeviceNet, SIL 3  
1752-L24BBBE SmartGuard 600 Safety Controller, DeviceNet, EtherNet/IP, SIL 3  
1753-IB16 Digital Input Module, 16 Inputs, 24V DC  
1753-IB16XOB8 Digital Combination Module, 16 Inputs / 8 Outputs, 24V DC  
1753-IB20XOB8 Digital Combination Module, 20 Inputs / 8 Outputs, 24V DC  
1753-IB8XOB8 Digital Combination Module, 8 Inputs / 8 Outputs, 24V DC  
1753-IF8XOF4 Analog Combination Module, 8 Inputs / 4 Outputs, 24V DC  
1753-L28BBBM GuardPLC 1600 Safety Controller, Modbus RTU Slave  
1753-L28BBBP GuardPLC 1600 Safety Controller, PROFIBUS Slave  
1753-L32BBBM8A GuardPLC 1800 Safety Controller, Modbus RTU Slave  
1753-L32BBBP8A GuardPLC 1800 Safety Controller, PROFIBUS DP Slave  
1753-OB16 Digital Output Module, 16 Outputs, 24V DC  
1753-OW8 Digital Relay Module, 8 Outputs  
1754-L28BBB GuardPLC 1200 Safety Controller

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *