Van điện từ Honeywell

Van điện từ Honeywell

V5011N1008 0.5,cv0.73 for water
V5011N1008 0.5,cv0.73 for water
V5011N1016 0.5,cv1.16 for water
V5011N1016 0.5,cv1.16 for water
V5011N1024 0.5,cv1.85 for water
V5011N1024 0.5,cv1.85 for water
V5011N1032 0.5,cv2.9 for water
V5011N1032 0.5,cv2.9 for water

V5011N1040 0.5,cv4.7 for water
V5011N1040 0.5,cv4.7 for water
V5011N1057 0.75,cv7.3 for water
V5011N1057 0.75,cv7.3 for water
V5011N2006 0.5,cv0.73 for steam
V5011N2006 0.5,cv0.73 for steam
V5011N2014 0.5,cv1.16 for steam
V5011N2014 0.5,cv1.16 for steam
V5011N2022 0.5,cv1.85 for steam
V5011N2022 0.5,cv1.85 for steam
V5011N2030 0.5,cv2.9 for steam
V5011N2030 0.5,cv2.9 for steam
V5011N2048 0.5,cv4.7 for steam
V5011N2048 0.5,cv4.7 for steam
V5011N2055 0.75,cv7.3 for steam
V5011N2055 0.75,cv7.3 for steam
V5011N2063 1,cv11.7 for steam
V5011N2063 1,cv11.7 for steam
V5011P1004 1,cv11.7 for water
V5011P1004 1,cv11.7 for water
V5011P1012 1.25,cv18.7 for water
V5011P1012 1.25,cv18.7 for water
V5011P1020 1.5,cv29.3 for water
V5011P1020 1.5,cv29.3 for water
V5011P1038 2,cv46.8 for water
V5011P1038 2,cv46.8 for water
V5011P2002 1.25,cv18.7 for steam
V5011P2002 1.25,cv18.7 for steam
V5011P2010 1.5,cv29.3 for steam
V5011P2010 1.5,cv29.3 for steam
V5011P2028 2,cv46.8 for steam
V5011P2028 2,cv46.8 for steam
V5011P2036 1,cv11.7for steam
V5011P2036 1,cv11.7for steam
V5013N1030 0.5,cv2.9
V5013N1030 0.5,cv2.9
V5013N1048 0.5,cv4.7
V5013N1048 0.5,cv4.7
V5013N1055 0.75,cv7.3
V5013N1055 0.75,cv7.3
V5013N1063 1,cv11.7
V5013N1063 1,cv11.7
V5013P1002 1.25,cv18.7
V5013P1002 1.25,cv18.7
V5013P1010 1.5,cv29.3
V5013P1010 1.5,cv29.3
V5013P1028 2,cv46.8
V5013P1028 2,cv46.8
V5050A2088 3way,100,kv140, PN16
V5050A2088 3way,100,kv140, PN16
V5050A2106 3way,125,kv215, PN16
V5050A2106 3way,125,kv215, PN16
V5050A2114 3way,150,kv310, PN16
V5050A2114 3way,150,kv310, PN16
V5088A1005 2way,100,kv160, for water
V5088A1005 2way,100,kv160, for water
V5088A1005-E 2way,DN100,kv160, for water
V5088A1013 DN125, close-off rating 10kg/cm2, for water
V5088A1013 DN125, close-off rating 10kg/cm2, for water
V5088A1013-E DN125, close-off rating 10kg/cm2, for water
V5088A1021 DN150, close-off rating 10kg/cm2, for water
V5088A1021 DN150, close-off rating 10kg/cm2, for water
V5088A1021-E DN150, close-off rating 10kg/cm2, for water
V5088A2003 2way, DN100, PN16, for steam
V5088A2003 2way, DN100, PN16, for steam
V5088A2003-E 2way, DN100, PN16, for steam
V5088A2011 2way, 125, PN16, for steam
V5088A2011 2way, 125, PN16, for steam
V5088A2011-E DN100, close-off rating 10kg/cm2, for steam
V5088A2029 2way, 150, PN16, for steam
V5088A2029 2way, 150, PN16, for steam
V5088A2029-E DN150, close-off rating 10kg/cm2, for steam
V5211F1004 2.5,cv63 for water
V5211F1004 2.5,cv63 for water
V5211F1012 3,cv100 for water
V5211F1012 3,cv100 for water
V5211F2002 65A ANSI 150 2-way, for steam
V5211F2002 65A ANSI 150 2-way, for steam
V5211F2010 80A ANSI 150 2-way, for steam
V5211F2010 80A ANSI 150 2-way, for steam
V5211S1029 2.5,cv63 for water
V5211S1029 2.5,cv63 for water
V5211S1037 3,cv100 for water
V5211S1037 3,cv100 for water
V5211S2027 65A ANSI 150 2-way, for steam
V5211S2027 65A ANSI 150 2-way, for steam
V5211S2035 80A ANSI 150 2-way, for steam
V5211S2035 80A ANSI 150 2-way, for steam
V5328A1161 DN50, close-off rating 10kg/cm2, for water
V5328A1161 DN50, close-off rating 10kg/cm2, for water
V5328A1179 DN65, close-off rating 10kg/cm2, for water
V5328A1179 DN65, close-off rating 10kg/cm2, for water

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *