Bộ điều khiển LK-G3001V

Bộ điều khiển: Mẫu Tất cả trong một, NPN Keyence