Bộ điều khiển LK-G3001P

Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, PNP Keyence