Bộ lập trình KV-B16TD

Khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Keyence