Bộ lập trình KV-B8XTD

Khối đầu cuối đinh vít 8 điểm/8 điểm, MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Keyence