Khối đầu cuối KV-RC8BXT

Khối đầu cuối đinh vít 8 ngõ vào + 8 ngõ ra, ngõ ra tranzito, có chức năng bộ lặp Keyence