Màn hình VT3-S10

Bảng điều khiển chạm màu SVGA TFT 10 inch Keyence