Đại lý Siemes 

           

OTD Automation đại lý  Siemens   việt nam đại lý  Siemens   nhà phân phối  Siemens   đại lý phân phối   Siemens    Siemens   việt nam đại lý  Siemens   tại việt nam đại lý phân phối chính thức  Siemens   nhà phân phối chính thức   Siemens   đại lý độc quyền   Siemens   nhà phân phối độc quyền   Siemens   tổng đại lý  Siemens   dai ly   Siemens   dai ly phan phoi   Siemens   nha phan phoi   Siemens   distributors

6ES7214-1BD23-0XB8 CPU224
6ES7212-1BB23-0XB8 CPU222
6ES7214-2AD23-0XB8 CPU224XP
6ES7214-1AD23-0XB8 CPU 224
6ES7214-2BD23-0XB8 CPU224XP
6ES7216-2AD23-0XB8 CPU226
6ES7216-2BD23-0XB8 CPU226
6ES7221-1BF22-0XA8 EM 221
6ES7221-1BH22-0XA8 EM 221
6ES7222-1BF22-0XA8 EM222
6ES7222-1HF22-0XA8 EM222
6ES7223-1BL22-0XA8 EM223
6ES7223-1BM22-0XA8 EM223
6ES7223-1PM22-0XA8 EM223
6ES7223-1BH22-0XA8 EM223
6ES7223-1HF22-0XA8 EM223
6ES7223-1PH22-0XA8 EM223
6ES7223-1PL22-0XA8 EM223
6ES7223-1BF22-0XA8 EM223
ES7231-0HC22-0XA8 EM231
6ES7231-7PD22-0XA8 EM231
6ES7231-7PB22-0XA8 EM231
6ES7232-0HB22-0XA8 EM232
ES7235-0KD22-0XA8 EM235
6ED1050-1AA00-0AE7
6ED1050-1AA00-0BE7
6ED1050-1AA00-0CE7
6ED1050-1AA00-0DE7
6ED1050-1AA00-0EE7
6ED1050-1AA00-0KE7
6ED1052-1CC00-0BA5
6ED1052-1CC00-0BA6
6ED1052-1FB00-0BA5
6ED1052-1FB00-0BA6
6ED1052-1HB00-0BA5
6ED1052-1HB00-0BA6
6ED1052-1MD00-0BA5
6ED1052-1MD00-0BA6
6ED1052-2CC00-0BA5
6ED1052-2CC00-0BA6
6ED1052-2FB00-0BA5
6ED1052-2FB00-0BA6
6ED1052-2HB00-0BA5
6ED1052-2HB00-0BA6
6ED1052-2MD00-0BA6
6ED1054-3CA10-0YB0
6ED1054-3CA10-0YB1
6ED1055-1CB00-0BA0
6ED1055-1CB10-0BA0
6ED1055-1FB00-0BA1
6ED1055-1FB10-0BA0
6ED1055-1HB00-0BA0
6ED1055-1MA00-0BA0
6ED1055-1MB00-0BA1
6ED1055-1MD00-0BA0
6ED1055-1MM00-0BA0
6ED1055-1NB10-0BA0
6ED1055-4MH00-0BA0
6ED1056-1DA00-0BA0
6ED1056-5CA00-0BA0
6ED1056-6XA00-0BA0
6ED1056-7DA00-0BA0
6ED1057-1AA00-0BA0
6ED1057-1AA01-0BA0
6ED1057-1CA00-0BA0
6ED1057-3AA02-0AA0
6ED1057-3AA02-0BA0
6ED1057-3BA00-0AA5
6ED1057-3BA00-0BA5
6ED1057-3BA10-0AA0
6ED1057-3BA10-0BA0
6ED1057-3SA00-0YA1
6ED1057-3SA00-0YB1
6ED1057-3SA00-0YC0
6ED1057-4CA00-0AA0
6ED1057-4EA00-0AA0
6ED1058-0BA01-0YA0
6ED1058-0BA02-0YA0
6ED1058-0CA02-0YE0

6AV6371-2BF17-0AX0
6AV6371-2BG07-0AX0
6AV6371-2BG17-0AX0
6AV6371-2BH07-0AX0
6AV6371-2BH17-0AX0
6AV6371-2BJ07-0AX0
6AV6371-2BJ17-0AX0
6AV6371-2BK07-0AX0
6AV6371-2BK17-0AX0
6AV6371-2BL07-0AX0
6AV6371-2BL17-0AX0
6AV6371-2BM07-0AX0
6AV6371-2BM17-0AX0
6AV6371-2BN07-0AX0
6AV6371-2BN17-0AX0
6AV6371-2BP07-0AX0
6AV6371-2BP17-0AX0
6AV6371-2BQ07-0AX0
6AV6371-2BQ17-0AX0
6AV6371-2BR07-0AX0
6AV6371-2BR17-0AX0
6AV6381-1AA00-0AX5

6DD1801-5DA6
6DD1801-6DA7
6DD1801-7DA6
6DD1801-7DA7
6DD1805-5DA0
6DD1807-5DA6
6DD1807-5DA7
6DD1807-5DA8
6DD1606-0AD1
6DD1682-0CG0
6DD1684-0GF0
6DD1842-0AA1
6DD1842-0AB1
6DD1842-0AD1
6DD1843-0AA0
6DD1843-0AB0
6DD1600-0BA2
6DD1610-0AH6
6DD1640-0AH0
6DD1660-0BF0
6DD1660-0BG0
6DD1660-0BH0
6DD1661-0AD1
6DD1661-0AE1
6DD1682-0CH2
6DD1682-0DA1
6DD1684-0GG0
6DD1684-0GH0

6DD1801-5DA6
6DD1801-6DA7
6DD1801-7DA6
6DD1801-7DA7
6DD1805-5DA0
6DD1807-5DA6
6DD1807-5DA7
6DD1807-5DA8
6DD1606-0AD1
6DD1682-0CG0
6DD1684-0GF0
6DD1842-0AA1
6DD1842-0AB1
6DD1842-0AD1
6DD1843-0AA0
6DD1843-0AB0
6DD1600-0BA2
6DD1610-0AH6
6DD1640-0AH0
6DD1660-0BF0
6DD1660-0BG0
6DD1660-0BH0
6DD1661-0AD1
6DD1661-0AE1
6DD1682-0CH2
6DD1682-0DA1
6DD1684-0GG0
6DD1684-0GH0

6ES7005-1AA00-8AB0
6ES7005-1AA00-8BB0
6ES7005-1AA00-8CB0
6ES7005-1AA00-8DB0
6ES7005-1AA00-8EB0
6ES7021-0AA00-8AH0
6ES7021-0AA00-8BH0
6ES7031-0AA00-8AB0
6ES7031-0AA00-8BB0
6ES7031-0AA00-8CB0
6ES7031-0AA00-8DB0
6ES7031-0AA00-8EB0
6ES7153-1AA82-0XB0
6ES7174-0AA00-0AA0
6ES7197-1LA04-0XA0
6ES7197-1LA11-0XA0
6ES7197-1LB00-0XA0
6ES7211-0AA20-0XB0
6ES7211-0AA23-0XB0
6ES7211-0BA20-0XB0
6ES7211-0BA23-0XB0
6ES7212-1AB20-0XB0
6ES7212-1AB23-0XB0
6ES7212-1AB23-0XB8
6ES7212-1BB20-0XB0
6ES7212-1BB23-0XB0
6ES7212-1BB23-0XB8
6ES7214-1AD20-0XB0
6ES7214-1AD23-0XB0
6ES7214-1AD23-0XB8
6ES7214-1BD20-0XB0
6ES7214-1BD23-0XB0
6ES7214-1BD23-0XB8
6ES7214-2AD23-0XB0
6ES7214-2AD23-0XB8
6ES7214-2AS23-0XB0
6ES7214-2AS23-0XB8
6ES7214-2BD23-0XB0
6ES7214-2BD23-0XB8
6ES7216-2AD23-0XB0
6ES7216-2AD23-0XB8
6ES7216-2BD23-0XB0
6ES7216-2BD23-0XB8
6ES7221-1BF20-0XA0
6ES7221-1BF22-0XA0
6ES7221-1BH22-0XA0
6ES7221-1BH22-0XA8
6ES7221-1EF22-0XA0
6ES7222-1BD22-0XA0
6ES7222-1BF20-0XA0
6ES7222-1BF22-0XA0
6ES7222-1BF22-0XA8
6ES7222-1EF22-0XA0
6ES7222-1HD22-0XA0
6ES7222-1HF20-0XA0
6ES7222-1HF22-0XA0
6ES7222-1HF22-0XA8
6ES7223-1BF22-0XA0
6ES7223-1BF22-0XA8
6ES7223-1BH20-0XA0
6ES7223-1BH22-0XA0
6ES7223-1BH22-0XA8
6ES7223-1BL22-0XA0
6ES7223-1BL22-0XA8
6ES7223-1BM22-0XA0
6ES7223-1BM22-0XA8
6ES7223-1HF22-0XA0
6ES7223-1HF22-0XA8
6ES7223-1PH20-0XA0
6ES7223-1PH22-0XA0
6ES7223-1PH22-0XA8
6ES7223-1PL22-0XA0
6ES7223-1PL22-0XA8
6ES7223-1PM22-0XA0
6ES7223-1PM22-0XA8
6ES7231-0HC22-0XA0
6ES7231-0HC22-0XA8
6ES7231-0HF22-0XA0
6ES7231-7PB22-0XA0
6ES7231-7PB22-0XA8
6ES7231-7PC22-0XA0
6ES7231-7PD22-0XA0
6ES7231-7PD22-0XA8
6ES7231-7PF22-0XA0
6ES7232-0HB22-0XA0
6ES7232-0HB22-0XA8
6ES7232-0HD22-0XA0
6ES7235-0KD22-0XA0
6ES7235-0KD22-0XA8
6ES7241-1AA22-0XA0
6ES7253-1AA22-0XA0
6ES7272-0AA30-0YA1
6ES7272-1AA10-0YA1
6ES7272-1AF00-7AA0
6ES7272-1BA10-0YA1
6ES7272-1BF00-7AA0
6ES7272-2AA00-8YA0
6ES7274-1XF00-0XA0
6ES7274-1XK00-0XA0
6ES7277-0AA22-0XA0
6ES7290-2AA00-0XA0
6ES7290-6AA20-0XA0
6ES7291-3AX20-0XA0
6ES7291-8BA20-0XA0
6ES7291-8GF23-0XA0
6ES7291-8GH23-0XA0
6ES7292-1AD20-0AA0
6ES7292-1AE20-0AA0
6ES7292-1AF20-0AA0
6ES7292-1AG20-0AA0
6ES7297-1AA23-0XA0
6ES7298-0AA20-0AA3
6ES7298-0AA20-0BA3
6ES7298-0AA40-0AA0
6ES7298-1AA20-0YA3
6ES7298-2DR23-0XA0
6ES7298-8FA24-8AH0
6ES7298-8FA24-8BH0
6ES7298-8FA24-8CH0
6ES7298-8FA24-8DH0
6ES7298-8FA24-8EH0
6ES7298-8FA24-8FH0
6ES7298-8FA24-8FH8
6ES7305-1BA80-0AA0
6ES7307-1BA00-0AA0
6ES7307-1EA00-0AA0
6ES7307-1EA80-0AA0
6ES7307-1KA01-0AA0
6ES7312-1AE13-0AB0
6ES7312-1AE13-4AB0
6ES7312-5BE03-0AB0
6ES7312-5BE03-4YB0
6ES7313-5BF03-0AB0
6ES7313-5BF03-4YB0
6ES7313-6BF03-0AB0
6ES7313-6CF03-0AB0
6ES7314-1AG13-0AB0
6ES7314-6BG03-0AB0
6ES7314-6CG03-0AB0
6ES7315-2AG10-0AB0
6ES7315-2EH13-0AB0
6ES7315-2FH13-0AB0
6ES7315-2FH14-4AB1
6ES7315-6FF01-0AB0
6ES7315-6TH13-0AB0
6ES7317-2AJ10-0AB0
6ES7317-2EK13-0AB0
6ES7317-2FK13-0AB0
6ES7317-6FF03-0AB0
6ES7317-6TK13-0AB0
6ES7318-3EL00-0AB0
6ES7318-3FL00-0AB0
6ES7321-1BH00-0AA0
6ES7321-1BH02-0AA0
6ES7321-1BH10-0AA0
6ES7321-1BH50-0AA0
6ES7321-1BH81-0AA0
6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7321-1BP00-0AA0
6ES7321-1CH00-0AA0

6AV6381-1AA00-0AX5
6AV6381-1AA00-0BX5
6AV6381-1AA00-0CX5
6AV6381-1AA06-2AV3
6AV6381-1AA06-2AV4
6AV6381-1AA06-2AX3
6AV6381-1AA06-2AX4
6AV6381-1AB06-2AV3
6AV6381-1AB06-2AX4
6AV6381-1BC06-2AV0
6AV6381-1BC06-2AX0
6AV6381-1BD06-2AV0
6AV6381-1BD06-2AX0
6AV6381-1BE06-2AV0
6AV6381-1BE06-2AX0
6AV6381-1BF06-2AV0
6AV6381-1BF06-2AX0
6AV6381-1BH06-2AV0
6AV6381-1BH06-2AX0
6AV6381-1BM06-2AV0
6AV6381-1BM06-2AX0
6AV6381-1BN06-2AV0
6AV6381-1BN06-2AX0
6AV6381-1BP06-2AV0
6AV6381-1BP06-2AX0
6AV6381-1BQ06-2AV0
6AV6381-1BQ06-2AX0
6AV6381-1BS06-2AV0
6AV6381-1BS06-2AX0
6AV6381-2AA07-0AX3
6AV6381-2AA07-0AX4
6AV6381-2AB07-0AX3
6AV6381-2AB07-0AX4
6AV6381-2BC07-0AX0
6AV6381-2BC07-0AX3
6AV6381-2BC07-0AX4
6AV6381-2BD07-0AX0
6AV6381-2BE07-0AX0
6AV6381-2BF07-0AX0
6AV6381-2BH07-0AX0
6AV6381-2BJ07-0AX0
6AV6381-2BK07-0AX0
6AV6381-2BL07-0AX0
6AV6381-2BM07-0AX0
6AV6381-2BN07-0AX0
6AV6381-2BP07-0AX0
6AV6381-2BQ07-0AX0
6AV6381-2BS07-0AX0
6AV6381-2BT07-0AX0
6AV6381-2BU07-0AX0
6AV6381-2BV07-0AX0
6AV6610-0AA01-3CA8
6AV6610-0AA01-3CE8
6AV6611-0AA00-0AL0
6AV6611-0AA51-3CA5
6AV6611-0AA51-3CE5
6AV6611-3AA51-3CE5
6AV6612-0AA00-0AL0
6AV6612-0AA11-3CA5
6AV6612-0AA11-3CE5
6AV6612-0AA51-3CA5
6AV6612-0AA51-3CE5
6AV6612-2BC01-3AD5
6AV6612-3AA51-3CE5
6AV6613-0AA00-0AL0
6AV6613-0AA11-3CA5
6AV6613-0AA11-3CE5
6AV6613-0AA51-3CA5
6AV6613-0AA51-3CE5
6AV6613-1BA51-3CA0
6AV6613-1DA51-3CA0
6AV6613-1FA51-3CA0
6AV6613-1GA51-3CA0
6AV6613-1XA51-3CE0
6AV6613-2BD01-3AD5
6AV6613-2CD01-3AD5
6AV6613-3AA51-3CE5
6AV6613-3BB51-2CE0
6AV6613-3BB51-3CE0
6AV6613-3CD51-2CE0
6AV6613-3CD51-3CE0
6AV6613-3DD51-2CE0
6AV6613-3DD51-3CE0
6AV6613-3FF51-2CE0
6AV6613-3FF51-3CE0
6AV6613-4BD01-3AD0
6AV6613-4BF01-3AD0
6AV6613-4BG01-3AD0
6AV6613-4DF01-3AD0
6AV6613-4DG01-3AD0
6AV6613-4FG01-3AD0
6AV6613-6AA01-3AB5
6AV6613-6AA01-3UA0
6AV6613-6AA01-3UB0
6AV6618-7AB01-3AB0
6AV6618-7AD01-3AB0
6AV6618-7BB01-3AB0
6AV6618-7BD01-3AB0
6AV6618-7CC01-3AB0
6AV6618-7CD01-3AB0
6AV6618-7DB01-3AB0
6AV6618-7DD01-3AB0
6AV6618-7ED01-3AB0
6AV6618-7FD01-3AB0
6AV6618-7GD01-3AB0
6AV6618-7HB01-3AB0
6AV6618-7HD01-3AB0
6AV6618-7XX01-3AF0
6AV6621-0AA01-0AA0
6AV6622-0BA01-0AA0
6AV6691-1SA01-0AX0

6ES7960-1AB04-0XA0
6ES7962-1BA00-0AC0
6ES7962-3AA00-0AC0
6ES7962-4AA00-0AC0
6ES7963-1AA00-0AA0
6ES7963-2AA00-0AA0
6ES7963-3AA00-0AA0
6ES7964-2AA00-0AB0
6ES7964-2AA04-0AB0
6ES7971-0BA00
6ES7971-1AA00-0AA0
6ES7971-5BB00-0AA0
6ES7973-1HD00-0AA0
6ES7973-1HD10-0AA0
6ES7974-0AA00-0AA0
6ES7988-8FB10-8CA0
6ES7998-8XC01-8YE0
6ES7998-8XC01-8YE2
6GK7243-1EX00-0XE0
6GK7243-1GX00-0XE0
6GK7243-2AX01-0XA0
6GK7342-5DA02-0XE0
6GK7342-5DF00-0XE0
6GK7343-1CX10-0XE0
6GK7343-1EX21-0XE0
6GK7343-1EX30-0XE0
6GK7343-1GX30-0XE0
6GK7343-2AH01-0XA0
6GK7343-2AH11-0XA0
6GK7343-5FA01-0XE0
6GK7443-1EX20-0XE0
6GK7443-1EX41-0XE0
6GK7443-1GX20-0XE0
6GK7443-5DX04-0XE0
6GK7443-5FX02-0XE0
6NH9720-3AA00
6NH9860-1AA00
3RK1301-0AB10-0AA3
3RK1301-0AB10-0AA4
3RK1301-0AB10-1AA3
3RK1301-0AB10-1AA4
3RK1301-0AB13-0AA2
3RK1301-0AB13-0AA4
3RK1301-0AB13-1AA2
3RK1301-0AB13-1AA4
3RK1301-0AB20-0AA3
3RK1301-0AB20-0AA4
3RK1301-0BB00-0AA2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *