Động cơ SEW Eurodrive

Sew Eurodrive-viet-nam

OTD Automation đại lý sew Eurodrive  việt nam, đại lý sew Eurodrive , nhà phân phối  sew Eurodrive , đại lý phân phối   sew Eurodrive ,  sew Eurodrive  việt nam, đại lý sew Eurodrive  tại việt nam, đại lý phân phối chính thức sew Eurodrive , nhà phân phối chính thức   sew Eurodrive , đại lý độc quyền sew Eurodrive , nhà phân phối độc quyền   sew Eurodrive , tổng đại lý sew Eurodrive , dai ly   sew Eurodrive , dai ly phan phoi   sew Eurodrive , nha phan phoi   sew Eurodrive ,  sew Eurodrive  distributors

Các thiết bị OTD Automation cung cấp:

Sew Eurodrive RF93DT10 5HP Ratio:60.96 Gear Reducer REM

SEW EURODRIVE MDV60A-0220-503-4-0T USPP MDV60A022050340T

Sew Eurodrive KAF97R57 .75/S1 KW Gear Reducer NEW

Sew Eurodrive DFV132S4 460V 7HP R103 Gear Reducer REM

1 SEW EURODRIVE MOTOR flange mount synchronous servo DFY112L/B/HR/TH/VY

Sew Eurodrive K86DT9 2 HP Ratio:107.31 Gear Reducer NEW

Sew Eurodrive FAF67 1.8HP Ratio:162.31 Gear Reducer NEW

Sew Eurodrive DFT100 5 HP K96 460V Gear Reducer Box NEW
SEW EURODRIVE MDV60A0220-503-4-06 USPP MDV60A0220503406

SEW EURODRIVE MDX60A0075-5A3-4-00 USPP MDX60A00755A3400
SEW-Eurodrive 10HP Motor Gear Reducer Pkg

SEW-Eurodrive 10HP Motor Gear Reducer Pkg
20 HP SEW-EURODRIVE VARI-SPEED DRIVE UNIT

SEW Eurodrive R1C70V13234 Gear Speed Reducer 127.68:1 w/ DFV182S4 7.5 HP Motor
Sew Eurodrive K76DT90 2HP Ratio:108.51 Gear Reducer NEW

20 HP Sew-Eurodrive GearDrive KAF107D4160I4-KS
SEW EURODRIVE MAS51A-030-503-00 NSFP MAS51A03050300

SEW EURODRIVE R107 15 HP 27.58 RATIO
Sew-EuroDrive MoviDrive # MDV60A0055-5A3-4-00 With Power Unit.

SEW EURODRIVE MDF60A0055-5A3-4-00 USPP MDF60A00555A3400
Sew Eurodrive Electric Motor and Reduction Gear 15 HP

Wanner Vector Series 2005 High Viscosity Peristaltic Pump + SEW-EURODRIVE! NICE!
SEW EURODRIVE MDX60A0022-5A3-4-00 NSFP MDX60A00225A3400

Sew Eurodrive 10 HP K Series Right Angle Helical Gearmotor Size 87 RPM 1725
Sew Eurodrive K76SDT 1 HP Ratio:118.45 Gear Reducer NEW

Sew Eurodrive KA76SDT 1 HP Ratio:118.4 Gear Reducer NEW
Sew Eurodrive DFT80K4 3/4HP K96R62 Gear Reducer Box REM

SEW DV132M4 Eurodrive 10HP Motor w/Gear Reducer
SEW EURODRIVE MDX60A0150-503-4-00 USPP MDX60A0150503400

Sew Eurodrive Electric Motor and Reduction Gear 15 H
#SLS1E45 Sew Eurodrive Electric Motor and Reduction Gear 15 HP

SEW EURODRIVE MDS60A0150-503-4-0T USPP MDS60A015050340T
Eurodrive SEW gear reducer K96LP213, 54.83:1 ratio, K96, K96LP, 213/215TC, 213TC

Sew Eurodrive DFV132M4 10 HP 1730 RPM Gear Reducer NEW
Sew-Eurodrive Speed Reducer & Motor FA107G

# NIB SEW EURODRIVE MOTOR AND GEAR REDUCER 7.50 HP
SEW EURODRIVE MAS51A030-503-50 USPP MAS51A03050350

SEW EURODRIVE MAS51A-030-503-00 USPP MAS51A03050300
SEW-Eurodrive 5 HP Motor Gear Reducer Pkg

SEW-Eurodrive 5 HP Motor Gear Reducer Pkg
SEW EURODRIVE VARI SPEER REDUCER 87D26DT90LH 81.92:1

SEW EURODRIVE KAZ107-R77AM184 SHAFT MOUNT DRIVE ,NEW
NEW !! SEW Eurodrive 10 H.P.

SEW EURODRIVE ADJUSTABLE SPEED DRIVES 7.5 HP
SEW-Eurodrive, 174.4:1 Gearbox 5.5kw 240/480v RF137 DV132S4BMGHF
SEW EURODRIVE MDV60A-0110-5A3-4-00 USPP MDV60A01105A3400

SEW EURODRIVE MDS60A-0075-5A3-4-06 USPP MDS60A00755A3406
Sew Eurodrive Electric Motor and Reduction Gear 7.5 HP

Sew Eurodrive KA87TDT100 5 HP Ratio:63.00 Gear Reducer
NEW SEW EURODRIVE MOVIDRIVE, MDS60A0110-5A3-4-00 11kW 15HP

SEW EURODRIVE MF121A/MM03C USPP MF121AMM03C
SEW EURODRIVE MKS51A015-503-00 USPP MKS51A01550300

SEW EURODRIVE MKS51A015-503-50 USPP MKS51A01550350
SEW EURODRIVE MDF60A0030-5A3-4-00 USPP MDF60A00305A3400

SEW EURODRIVE MDF60A0015-5A3-4-00 USPP MDF60A00155A3400
SEW EURODRIVE MDS60A0040-5A3-4-00 USPP MDS60A00405A3400

SEW EURODRIVE DFV132M4TFV MOTOR/GEAR REDUCER PKG 230/460V 10HP 60HZ 1740 RPM
SEW EURODRIVE MCF40A0370-503-4-00/8267480 MOVIDRIVE MDX60A0370-503-4-00/8227217

Sew Eurodrive Electric Motor and Reduction Gear 7.5 HP
SEW Eurodrive 5.4hp Gear Reducer 1730 to 16 RPM – 109 Ratio – Never Installed !!

SEW Eurodrive Motor Gear Reducer Pkg
SEW Eurodrive Motor Gear Reducer Pkg

SEW EURODRIVE MDV60A0055-5A3-4-00 USPP MDV60A00555A3400
SEW EURODRIVE R97AM132MLDV132ML4BM15HR HELICAL GEAR MOTOR, NIB

Sew Eurodrive Electric Motor and Reduction Gear 5 HP
Sew-EuroDrive MoviDrive # MDV60A0015-5A3-4-00 With AC Inverter 0015
SEW EURODRIVE MDS60A0110-5A3-4-00 MOVIDRIVE NR. 8265062 W/ MDX60A0110-5A3-4-00
SEW EURODRIVE RF103DFT100L4 USPP RF103DFT100L4
SEW-EURODRIVE SEW RF137 HELICAL GEAR REDUCER RATIO 80:1

Sew-Eurodrive Speed Reducer FA107

Sew Eurodrive KH77DT90 1.5 HP Ratio:113.56 Gear Reducer

Sew Eurodrive K76DT8 1 HP Ratio:118.45 Gear Reducer NEW

Sew Eurodrive KH77DT 1 HP Ratio:113.56 Gear Reducer NEW

SEW-Eurodrive 3 HP Motor Gear Reducer Pkg

SEW-Eurodrive 3 HP Motor Gear Reducer Pkg

SEW EURODRIVE R149DV160L4 HELICAL GEAR MOTOR, NNB

Sew Eurodrive Electric Motor and Reduction Gear 7.5 HP

SEW EURODRIVE DV60A0110-5A3-4-00

SEW EURODRIVE MDX61B0150-503-4-0T USPP MDX61B015050340T

SEW EURODRIVE MDV60A0015-5A3-4-00 USPP MDV60A00155A3400

SEW EURODRIVE K87AM182 49.16:1 4690 TORQUE

SEW-EURODRIVE GEAR MOTOR 7.5RPM 15RPM KHF SERIES KHF77

SEW EURODRIVE RF40LP56 ROTO-FLEX ROTARY GEAR LOCK

SEW MDX60A0150-503-4-00 Eurodrive Movidrive 22 kVA

1 NEW SEW EURODRIVE FH67B DV100MR GEAR REDUCER W/MOTOR NIB

Sew Eurodrive Helical Bevel Gear Unit FF107R77DZ100LS

Sew Eurodrive Motor type DFV132S4-KS Volts 208/360 HP 7.5 HERTZ 60 Torque 2023

Sew Eurodrive Motor Type DFV132S4-KS Volts 230/460 HERTZ 60 HP 7.5

Sew Eurodrive w/Bonfiglioli In-Line Helical Gearmotor

Sew-Eurodrive, Servo Controller MKS51A005-503-00

SEW EURODRIVE MDX61B0110-5A3-4-0T USPP MDX61B01105A340T

Sew Eurodrive MC07B0008-2A3-4-00 Drive – New, No Box

Sew-Eurodrive, 170:1 Gearbox 1.5kW 240/480v R97 DT90L4BMGHF

SEW EURODRIVE MDV60A0040-5A3-4-00 NSPP MDV60A00405A3400

SEW Eurodrive DFV225 DFV225M4BM62HREVIS R137DV2001 60hp

SEW EURODRIVE SA60R40D12BDT71D4/2 NSFP SA60R40D12BDT71D

Sew Eurodrive KF46SDT .22KW Ratio:55.2 Gear Reducer NEW

Sew Eurodrive K76DT80N4I 1 HP Ratio:108.51 Gear Reducer

3 HP SEW-EURODRIVE SNUGGLER SPEED REDUCER

SEW EURODRIVE SNUGGLER FA80DT90L4BM62HR 190.42:1

Sew Eurodrive K47DT80 1 HP Ratio:69.84 Gear Reducer NEW

SEW EURODRIVE MDX61B0040-5A3-4-0T MOVIDRIVE DRIVE CONTROL UNIT 1 HP 380-500
Returns: Accepted within 3 days
SEW EURODRIVE MDV60A0040-5A3-4-00 MOVIDRIVE **NSFP**

SEW EURODRIVE 31C022-503-4-00 USPP 31C022503400

SEW EURODRIVE MDV60A0040-5A3-4-00 USPP MDV60A00405A3400

SEW EURODRIVE MDF60A0075-5A3-4-00 USPP MDF60A00755A3400

SEW Eurodrive MDV60A0075-5A3-4-00 11,2kVA 7,5kW 16A 0-180Hz
Baldor/SEW-Eurodrive Gear Motor
Baldor/SEW-Eurodrive Gear Motor
SEW EURODRIVE F87-CV132M4/BM/TH/V/EV1S USPP F87CV132M4BMTHVE
Sew Eurodrive Electric Motor and Reduction Gear .5 HP
NEW Sew-Eurodrive, Inc – Gear box with Motor Bell Housing
Sew Eurodrive R73DT .75HP Ratio:145.61 Gear Reducer NEW
Sew Eurodrive S62DT .5 HP Ratio:178.96 Gear Reducer NEW
SEW EURODRIVE MOTOR 10/20 HP 460V DFV180L8/4BM30HR NEW
SEW EURODRIVE MCS41A0022-2A3-4-00 USPP MCS41A00222A3400
SEW EURODRIVE MOVIDRIVE MDS60A0015-5A3-4-00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *