Bộ điều khiển LK-G3001

Bộ điều khiển: Mẫu màn hình riêng biệt, NPN Keyence