Bộ lập trình KV-C16XTD

Đầu nối 16 điểm/16 điểm MOSFET (bộ nhận) với bảo vệ quá dòng Keyence