Khối đầu cuối KV-RC16BX

Ngõ vào khối đầu cuối đinh vít 16 điểm, có chức năng bộ lặp Keyence