Màn hình VT3-Q5H

Bảng điều khiển chạm màu QVGA TFT 5 inch Keyence