Màn hình VT3-Q5T

Bảng điều khiển chạm màu QVGA TFT 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Keyence