Màn hình VT3-V6HG

Màn hình bảng điều khiển cảm ứng cầm tay VGA 6″ TFT màu loại nguồn cung cấp điện DC Keyence