Màn hình VT3-V7

Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 7 inch Keyence