Màn hình VT3-V6H

Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 6 inch Keyence