Màn hình VT3-V8

Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 8 inch Keyence