Màn hình VT3-V7R

Bảng điều khiển bố trí tự do màu VGA TFT 7 inch Keyence