Màn hình VT3-W4G

Bảng điều khiển chạm loại RS-232C đơn sắc STN 4 inch (Xanh/Cam/Đỏ) Keyence