Màn hình VT3-W4M

Bảng điều khiển chạm loại RS-232C đơn sắc STN 4 inch (Trắng/Hồng/Đỏ) Keyence