Màn hình VT3-W4MA

Bảng điều khiển chạm loại RS-422/485 đơn sắc STN 4 inch (Trắng/Hồng/Đỏ) Keyence