Màn hình VT3-W4GA

Bảng điều khiển chạm loại RS-422/485 đơn sắc STN 4 inch (Xanh/Cam/Đỏ) Keyence