Màn hình VT3-X15

Bảng điều khiển chạm màu XGA TFT 15 inch Keyence