Màn hình VT3-W4TA

Bảng điều khiển chạm loại RS-422/485 màu TFT 4 inch Keyence