Màn hình VT3-X15D

Bảng điều khiển chạm loại DC màu XGA TFT 15 inch Keyence