Phụ kiện VT3-SW6

Khối công tắc 6 kênh dành cho VT3-V7R Keyence