Đại lý CPU Siemens

                   siemens-viet-nam

 OTD Automation đại lý  siemens  việt nam, đại lý  siemens , nhà phân phối  siemens , đại lý phân phối  siemens ,  siemens  việt nam, đại lý  siemens  tại việt nam, đại lý phân phối chính thức  siemens , nhà phân phối chính thức  siemens , đại lý độc quyền  siemens , nhà phân phối độc quyền  siemens , tổng đại lý  siemens , dai ly  siemens , dai ly phan phoi  siemens , nha phan phoi  siemens ,  siemens  distributors.

OTD Automation hiện nay phân phối các sản phẩm CPU của Siemens bao gồm:

 

6ES7211-0AA23-0XB0,SIMATIC  S7-200  CPU211,DC/DC/DC,

6ES7211-0BA23-0XB0,SIMATIC  S7-200  CPU211,AC/DC/Rly,

6ES7212-1AB23-0XB0,SIMATIC  S7-200  CPU222,DC/DC/DC,

6ES7212-1BB23-0XB0,SIMATIC  S7-200  CPU222,AC/DC/Rly,

6ES7214-1AD23-0XB0,SIMATIC  S7-200  CPU224,DC/DC/DC,

6ES7214-1BD23-0XB0,SIMATIC  S7-200  CPU224,AC/DC/Rly,

6ES7214-2AD23-0XB0,SIMATIC  S7-200  CPU224XP,DC/DC/DC,,

6ES7214-2AS23-0XB0,SIMATIC  S7-200  CPU224XPsi,DC/DC/DC,

6ES7214-2BD23-0XB0,SIMATIC  S7-200  CPU224XP,AC/DC/Rly,

6ES7216-2AD23-0XB0,SIMATIC  S7-200  CPU226,DC/DC/DC,

6ES7216-2BD23-0XB0,SIMATIC  S7-200  CPU226,AC/DC/Rly,

 6ES7214-1AC00-0XB0 CPU 214, 4KByte/2K AW, DC-Vers.

6ES7214-1AC01-0XB0 SIMATIC S7-200, CPU 214,

6ES7212-1BB23-0XB0, 4kWords; DC/DC/DC

6ES7214-1AD21-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 224, 6ES7214-1AD22-0XB0 SIMATIC S7-200, CPU 224,

6ES7214-1AD23-0XB0 SIMATIC S7-200, CPU 224,

6ES7214-1AD23-0XB8 CPU224, DC PS,

14DI DC/10DO DC-CN 6ES7214-1BC00-0XB0

CPU 214, 4KByte/2K AW, Rel-Vers 6ES7214-1BC10-0XB0 SIMATIC S7-200

, CPU 214 6ES7214-1BD20-0XB0 CPU 224, 4kWords;

AC/DC/RLY 6ES7214-1BD21-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 224, 6ES7214-1BD22-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 224, 6ES7214-1BD23-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 224, 6ES7214-1BD23-0XB8 SIMATIC S7-200

, CPU 224, 6ES7214-1CC00-0XB0 CPU 214, 4KByte/2K AW,

AC-Vers. 6ES7214-1DC01-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 214, 6ES7214-1GC01-0XB0 SIMATIC S7-200, CPU 214

6ES7214-2AD23-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 224XP 6ES7214-2AD23-0XB8 SIMATIC S7-200

, CPU 224XP 6ES7214-2AS23-0XB0

CPU224XPSI, DC PS,14DI/10DO (M) 2AI,

1AO 6ES7214-2AS23-0XB8 SIMATIC S7-200,

CPU 224XP 6ES7214-2BD23-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 224XP 6ES7214-2BD23-0XB8 SIMATIC S7-200,

CPU 224XP 6ES7215-2AD00-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 215 6ES7216-2AD00-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 216 6ES7216-2AD21-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 226 6ES7216-2AD22-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 226 6ES7216-2AD23-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 226 6ES7216-2AD23-0XB8 SIMATIC S7-200,

CPU 226 6ES7216-2AF21-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 226 XM 6ES7216-2AF22-0XB0 SIMATIC S7-200

, CPU 226 XM 6ES7216-2BD21-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 226 6ES7216-2BD22-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 226 6ES7216-2BD23-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 226 6ES7216-2BD23-0XB8 SIMATIC S7-200,

CPU 226 6ES7216-2BF21-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 226 XM 6ES7216-2BF22-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 226 XM 6XV1830-0EH10 6XV1830-0EH10 6XV1830-0EH10 6XV-440-2KH32

CPU 214 6ES7214-1BD20-0XB0 CPU 224, 4kWords;

AC/DC/RLY 6ES7214-1BD21-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 224, 6ES7214-1BD22-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 224, 6ES7214-1BD23-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 224, 6ES7214-1BD23-0XB8 SIMATIC S7-200

, CPU 224, 6ES7214-1CC00-0XB0 CPU 214, 4KByte/2K AW

CPU 214 6ES7214-1BD20-0XB0 CPU 224, 4kWords;

AC/DC/RLY 6ES7214-1BD21-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 224, 6ES7214-1BD22-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 224, 6ES7214-1BD23-0XB0 SIMATIC S7-200,

CPU 224, 6ES7214-1BD23-0XB8 SIMATIC S7-200

, CPU 224, 6ES7214-1CC00-0XB0 CPU 214, 4KByte/2K AW

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *