Đại lý phân phối khí nén SMC

Tập đoàn SMC bắt đầu mở văn phòng đại diện tại Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh từ năm 2008. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ, SMC nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước và mở rộng mạng lưới phân phối khắp các tỉnh thành. SMC Pneumatics khẳng định vai trò dẫn đầu về thiết bị khí nén tại Việt Nam và mang đến cho khách hàng các dịch vụ tối ưu nhất.

Hiện nay OTD Automation là đại lý phân phối thiết bị SMC tại Việt Nam

Sản phẩm: Cylinder, Valve, Fitting, Tubing, Solenoid, Filter, Auto drain, Regulator…
Các dòng thiết bị đang phân phối tại Việt nam:
SMC Directional valve
SMC Actuator
SMC Air preparation equipment
SMC Chemical Valve
SMC Fitting and Tubing
SMC Flow Control Equipment
SMC High Vacuum Equipment
SMC Lubrication Equipment
SMC Modular FRL Equipment-Pressure Control Equipment
SMC Pneumatic Instrumentation Equipment
SMC Process gas Equipment
SMC Process Valve
SMC Rotary Actuator – Air Gripper
SMC Sensor
SMC Silencer-Exhaust Cleaner-Pressure gauge
SMC Vacuum Equipment

Van tiết lưu – Speed Controler:
–      AS1201F-M3-04, AS1201F-M5-04, AS2201F-M5-06, AS2201F-01-06S, AS2201F-01-08S, AS3201F-02-06S, AS3201F-02-08S, AS3201F-02-10S, AS3201F-03-10S, AS3201F-03-08S….
Xylanh – Cylinder:
–      CQ2/CDQ2, CJ2/CDJ2, CM2/CDM2, CA2/CDA2, CS2, MXS, MXH, MXQ, MHZ, MHL, MHK, …
Ống khí – Tubing:
–      TU0425B-100, TU0604B-100, TU0805B-100, TU1065B-100, TU1208B-100, TU1612B-100,
–      TI, TA, TRB, TR,…
Bộ lọc khí – Regulator:
–      AR10, AR20, AR30, AR40, AR60, AF10, AF20, AF30, AF40, AF60, AC10, AC20, AC30,
–      AC40, AC60, AW10, AW20, AW30, AW40, AW60, AL10, AL20, AL30, AL40, AL60,…
Giảm thanh – Silencer:
–      AN103-01, AN203-02, AN303-03, AN101-01, AN101-M5, AN200-02, AN300,…
Van – Solenoid Valve:
–      SY5120, SY3120, SY5140, SY3140, SY3000, SY5000, SY7000, SY9000, SYJ3000, SYJ5000,SYJ7000, VP300, VP500, VP700,
–      SY100, V100, VQ100, S0700, VT301, VT315, VS3115, VS3110, VS3135, VS3145, VT307,
–      VT317, VT325, VZ200, VZ400, SZ3000, VQ4000, VQ5000, S070, SX3000, SX5000, SX7000,
–      VQZ1000, VQZ2000, VQZ3000, VZS2000, VZS3000, VFS1000, VFR2000, VFR3000,
Cơ khí – Fitting:
–      M-3ALU-4, KQ2H04-M3, KQ2H04-M5, KQ2H06-M5, KQ2H06-01S, KQ2H06-02S, KQ2H06-03S,
–       KQ2H08-01S, KQ2H08-02S, KQ2H08-03S, KQ2H08-04S, KQ2H10-01S, KQ2H10-02S, KQ2H10-03S, KQ2H10-04S, KQ2H12-02S, KQ2H12-03S, KQ2H12-04S, KQ2L04-M3,
–      KQ2L04-M5, KQ2L06-M5, KQ2L06-01S, KQ2L06-02S, KQ2L06-03S, KQ2L08-01S,KQ2L08-02S, KQ2L08-03S,
–      KQ2L08-04S, KQ2L10-01S, KQ2L10-02S, KQ2L10-03S,KQ2L10-04S, KQ2L12-02S, KQ2L12-03S, KQ2L12-04S,
–      KQ2T04-00, KQ2T06-00, KQ2T08-00, KQ2T10-00, KQ2T12-00, KQ2T16-00, KQ2H, KQ2B, KQG, KQB, KQ2E, KJ, KQ2U,…

Và nhiều dòng sản phẩm khác của hãng SMC

One thought on “Đại lý SMC tại Việt Nam

  1. Pingback: Xi lanh CQ2D50-20DM – Tự động hóa, thiết bị tự động hóa, thiết bị điện, đại lý plc, đại lý biến tần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *