Bộ giám sát ngọn lửa ABB FAU810

Bộ giám sát ngọn lửa ABB FAU810

bộ giám sát ngọn lửa ABB FAU810 

đại lý abb, nhà phân phối abb, đại lý phân phối Uvisor FAU810

Complete Uvisor FAU810 C10-12010

FAU810 Base C87-11006

FAU810 Module EC-BOM-G018HLA810

MFD adapter for
UR600 1000IR
UR600 2000IR
UR600 1000UV
UR600 2000UV
5 UR600 2000IR/EF-A
6 UR600 2000UV/EF-A
7 UR600 2000IR/ER-A
8 UR600 2000UV/ER-A


9 UR450 5002UV
10 86610-S-210XXXX
11 86610-S-220XXXX
12 86610-S-110XXXX
13 86610-S-120XXXX
14 Uvisor FAU810
15 SF810-FOC-IR-TL-C-W
16 SF810-LOS-IR-TL-C-W
17 SF810-FOC-UV-TL-C-W
18 SF810-LOS-UV-TL-C-W
19 SF810-FOC-IR-T-C-W
20 SF810-LOS-IR-T-C-W
21 SF810-FOC-UV-T-C-W
22 SF810-LOS-UV-T-C-W
23 AIO SF810i-FOC-IR-TL-C-W
24 AIO SF810i-LOS-IR-TL-C-W
25 AIO SF810i-FOC-UV-TL-C-W
26 AIO SF810i-LOS-UV-TL-C-W

27 SF810i-FOC-IR-T-C-W
28 SF810i-LOS-IR-T-C-W
29 SF810i-FOC-UV-T-C-W
30 SF810i-LOS-UV-T-C-W
32 SF810-FO-G-XXXX-N
33 SF810-FO-Q-XXXX-N
SF810-FO-G-2400-N
UR600-1000IR
UR600 2000IR/ER-A
UR600 2000UV/ER-A
UR600 1000IR/UV
UR600 1000IR/UV
UR600 2000IR/EF-A
UR600 2000UV/EF-A
UR600 IR/UV1000
UR600 IR/UV2000/ER/EF
UR600-IR 2000/ER/EF-A
UR600-UV 2000/ER/EF-A
UR600-IR/UV1000
UR600-UV2000 ER/EF
UR600-UV1000
UR600-2000 IR ER/EF-A
UR600-2000 UV ER/EF-A
UR600 1000IR
UR600 2000IR
UR600 1000UV
UR600 2000UV
UR450 5002UV
86610-S-210XXXX
86610-S-220XXXX
86610-S-110XXXX
86610-S-120XXXX
Uvisor FAU810
SF810-FOC-IR-TL-C-W
SF810-LOS-IR-TL-C-W
SF810-FOC-UV-TL-C-W
SF810-LOS-UV-TL-C-W
SF810-FOC-IR-T-C-W
SF810-LOS-IR-T-C-W
SF810-FOC-UV-T-C-W
SF810-LOS-UV-T-C-W
AIO SF810i-FOC-IR-TL-C-W
AIO SF810i-LOS-IR-TL-C-W
AIO SF810i-FOC-UV-TL-C-W
AIO SF810i-LOS-UV-TL-C-W
SF810i-FOC-IR-T-C-W
SF810i-LOS-IR-T-C-W
SF810i-FOC-UV-T-C-W
SF810i-LOS-UV-T-C-W
SF810-FO-G-XXXX-N
SF810-FO-Q-XXXX-N

GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu chung
 • Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
 • Hệ thống công ty thành viênLiên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD

 • Hotline: 0977.997.629
 • Điện thoại: 046 292 8288   Fax: 04 39871980
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   || This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SẢN PHẨM

 • Biến tần allen bradley
 • Động cơ SEW Eurodrive
 • Biến tần LS
 • Động cơ Flender
 • Khởi động mềm