Bộ điều khiển 750-8102

Wago Controller PFC100 2x ETHERNET, RS-232/-485, DIN-rail, Light Grey