Màn hình VT3-Q5M

Bảng điều khiển chạm đơn sắc QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Keyence