Màn hình VT3-Q5MW

Bảng điều khiển chạm đơn sắc QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Keyence