Màn hình VT3-Q5S

Bảng điều khiển chạm màu QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Keyence