Màn hình VT3-V10

Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 10 inch Keyence