Màn hình VT3-V10D

Bảng điều khiển chạm loại DC màu VGA TFT 10 inch Keyence