Màn hình VT3-S12D

Bảng điều khiển chạm loại DC màu SVGA TFT 12 inch Keyence