Màn hình VT3-W4T

Bảng điều khiển chạm loại RS-232C màu TFT 4 inch Keyence