Đại lý block điều hòa Panasonic

OTD Automation phân phối các sản phẩm block điều hòa Panasonic tại Việt Nam.

đại lý block Panasonic | nhà phân phối block Panasonic | đại lý điều hòa Panasonic

Model HP Capacity(btu) Voltage/Refrigerant pallet
Block điều hòa 2R11S3R236A6A 0.75HP 7200 R22 220V~60HZ 60
Block điều hòa 2P14S3R236A1A 1HP 9200 R22 220V~60HZ 50
Block điều hòa 2P19S3R236A1A 1.5HP 12700 R22 220V~60HZ 50
Block điều hòa 2P20S236A1G 1.5HP 13400 R22 220V~60HZ 50
Block điều hòa 2K25S236AHA 2HP 17900 R22 220V~60HZ 50
Block điều hòa 2K28C226AUC(T3) Big 2HP 20700 R22 220V~60HZ 40
Block điều hòa 2V34S236AUA 2.5HP 24900 R22 220V~60HZ 40
Block điều hòa 2P14S126B1L 1HP 9200 R22 115V~60HZ 60
Block điều hòa 2P19S126B1F 1.5HP 12700 R22 115V~60HZ 50

R22, 220V-240V / 380V ~ 50HZ

Model Capacity Capacitor Voltage gas pallet
W BTU/H
Block điều hòa 2R11B225ASE 1745 5954 12.5UF/460v 220V-240V 50HZ R22 64
Block điều hòa 2P14S225ANE 2220 7575 30uf/370v 220V-240V 50HZ R22 60
Block điều hòa 2P17S225ANQ 2770 9451 30uf/370v 220V-240V 50HZ R22 60
Block điều hòa 2P20C225BNG 3245 11072 30uf/400v 220V-240V 50HZ R22 50
Block điều hòa 2K22S225BUA 3835 13085 35uf/370v 220V-240V 50HZ R22 50
Block điều hòa 2K25S225BUA 4245 14475 40uf/370v 220V-240V 50HZ R22 50
Block điều hòa 2K28C225DUA 4665 15900 45uf/370v 220V-240V 50HZ R22 40
Block điều hòa 2V32S225AUA 5410 18459 60uf/370v 220V-240V 50HZ R22 40
Block điều hòa 2V34S225AUA 5810 19824 60uf/400v 220V-240V 50HZ R22 40
Block điều hòa 2V36S225BUA 6140 20950 50uf/400v 220V-240V 50HZ R22 40
Block điều hòa 2V42S225AUA 7200 24566 50uf/370v 220V-240V 50HZ R22 40
Block điều hòa 2V44W385AUA 7670 26154 60uf/370v 380V 50HZ R22 40
Block điều hòa 2V47W385AUA 8235 28098 60uf/400v 380V 50HZ R22 40

R22, 220V / 115V~ 60HZ

Model HP Capacity(btu) Voltage/Refrigerant
Block điều hòa 2R11S3R236A6A 0.75HP 7200 R22 220V~60HZ
Block điều hòa 2P14S3R236A1A 1HP 9200 R22 220V~60HZ
Block điều hòa 2P19S3R236A1A 1.5HP 12700 R22 220V~60HZ
Block điều hòa 2P20S236A1G 1.5HP 13400 R22 220V~60HZ
Block điều hòa 2K25S236AHA 2HP 17900 R22 220V~60HZ
Block điều hòa 2K28C226AUC(T3) Big 2HP 20700 R22 220V~60HZ
Block điều hòa 2V34S236AUA 2.5HP 24900 R22 220V~60HZ
Block điều hòa 2P14S126B1L 1HP 9200 R22 115V~60HZ
Block điều hòa 2P19S126B1F 1.5HP 12700 R22 115V~60HZ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *